El CISARC amplia fins als mil metres quadrats les seves instal·lacions dedicades a la simulació

Comparteix:

  • Una inversió de prop d’un milió d’euros permet construir vuit unitats completes de simulació que poden convertir-se en més de 50 escenaris diferents
  • El centre pot acollir tant simulació clínica com empresarial i testos de processos d’innovació o recerca

El campus Manresa de la UVic-UCC va estrenar, l’octubre de 2019, mil metres quadrats d’espai íntegrament dedicats a la simulació en un CISARC, centre d’Innovació en Simulació, completament renovat. Ubicat a la segona planta de la Clínica Universitària, l’ampliació d’aquest equipament referma l’aposta que ja fa anys la Fundació Universitària del Bages va fer per la simulació com a metodologia formativa. També consolida el seu paper com a centre pioner en aquest àmbit a Catalunya.

Una inversió propera al milió d’euros ha permès construir i equipar vuit unitats completes de simulació, cada una de les quals està integrada per una zona d’escenari, una altra d’observació directa i debriefing, i una tercera de control tècnic. Les vuit unitats poden funcionar simultàniament de manera independent i acollir fins a 120 participants alhora. Estan equipades per transformar-se en més de 50 escenaris diferents en funció de l’objectiu de l’activitat. Un equip multidisciplinari de quinze professionals (entre els quals hi ha psicòlegs, pedagogs, facilitadors i experts de l’àmbit de la salut, l’empresa i l’educació amb preparació específica en l’ús formatiu de la simulació) aporta el coneixement necessari per dotar aquesta instal·lació de contingut metodològic d’alt nivell.

«Una unitat de simulació completa inclou espai d’escenari, àrea d’observació directa, debriefing i control tècnic»

L’aposta del campus Manresa per la simulació com a metodologia formativa ve de lluny i s’ha anat concretant, al llarg dels darrers anys, en diferents iniciatives: en l’ús de la simulació a tots els àmbits formatius (als graus universitaris, a la formació de postgrau, als cicles formatius de grau superior del Campus Professional, i també en la formació d’especialització per a professionals), en la realització del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació, en la creació de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient o en la constitució del grup de recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GRINDoSSeP). L’any 2015 es va habilitar el CISARC en uns espais que ocupaven 300 metres quadrats de la Clínica Universitària. En només quatre anys, la seva activitat va créixer tant que la seva capacitat es va fer insuficient per atendre la demanda, tant interna de la institució universitària com externa d’empreses i centres de salut. La remodelació ha permès guanyar espai i sofisticació tecnològica dels equips, disposar de més capacitat per a participants, ampliar la versatilitat dels escenaris, aprofundir en el vessant reflexiu de la simulació i posar les bases per a activitats de recerca i transferència vinculades a aquesta metodologia.

Simulació clínica i simulació empresarial

El CISARC va néixer com a centre de simulació i alt rendiment clínic i la seva activitat se centrava, inicialment, en la formació i entrenament de professionals de la salut, especialment en matèria de seguretat del pacient, i en el disseny i aplicació de casos per posar a prova protocols d’actuació per a organitzacions sanitàries.

La remodelació ha permès aprofundir en aquest terreny. Així, els professionals de la salut que hi fan formació hi poden trobar recreat qualsevol dels escenaris en els quals poden haver d’intervenir: des d’una consulta ambulatòria a una recepció, passant per un box d’urgències, una habitació d’hospital, una unitat de reanimació, un quiròfan o un domicili, entre molts altres. L’experiència simulada en l’entorn assistencial millora substancialment la capacitat i l’adequació de la resposta dels professionals de la salut en situacions d’emergència i/o imprevistes, amb una atenció més eficient i segura cap als pacients.

«Els escenaris són versàtils i poden acollir tot el ventall de situacions que pot haver d'afrontar un professional de la salut o també de l’entorn dels negocis i l’empresa»

Tanmateix, l’ampliació de les instal·lacions del CISARC respon també a la voluntat de consolidar la seva activitat en altres àmbits, més enllà del clínic. Els canvis han eixamplat el potencial del centre en l’àmbit de la simulació empresarial. La possibilitat de recrear escenaris i situacions pròpies de l’entorn de l’empresa i els negocis obre tota una altra línia d’aprofitament d’aquesta metodologia. Actualment, el CISARC ofereix a les empreses formació a mida per entrenar habilitats relacionals com ara el lideratge, la presa de decisions, la gestió de conflictes o el treball en equip, entre altres, a partir de situacions simulades dissenyades per proporcionar aprenentatges significatius i transformadors en els participants.

Simulació, eina d’innovació docent

La simulació és una eina pedagògica d’aprenentatge i avaluació basada en la pràctica reflexivoexperiencial que suposa una transformació profunda en la manera d’entendre la formació dels professionals. En els espais de simulació es recrea una situació molt similar a la real però segura, la qual cosa la converteix en una eina amb un munt de possibilitats en el desenvolupament professional de les persones i la consolidació i cohesió d'equips de treball.

Una combinació encertada de coneixement metodològic i de tecnologia són les eines que el CISARC posa a l'abast de persones, equips, empreses i institucions per ajudar-les a millorar i innovar els seus processos i/o productes o serveis. La recreació d’escenaris complexos permet posar diferents tipus de professionals en situacions molt semblants a les que han d’afrontar en el seu dia a dia. Això permet detectar errors i/o disfuncions, aprendre’n i corregir-los.

«El CISARC combina coneixement metodològic i tecnologia per aprofitar tot el potencial de la simulació com a eina d’aprenentatge»

Les respostes individuals dels professionals davant d’una situació, així com les de la resta de l’equip, s’enregistren per a la seva anàlisi i avaluació posterior. La metodologia del debriefing pedagògic permet millorar l’experiència d’aprenentatge a partir de l’anàlisi de la pròpia actuació i la dels companys.

Simulació i recerca

La recerca és un altre dels àmbits de desenvolupament del CISARC, ja que ofereix la possibilitat de dur a terme proves per contrastar l’eficiència i seguretat de noves maneres de fer en el treball d’equips multidisciplinaris (en el sector de la salut, però també de l’empresa o l’educació). Aquestes proves esdevenen especialment rellevants en la introducció de nova tecnologia, nous sistemes de treball i nous equipaments i/o recursos.

D’altra banda, el CISARC posa a disposició dels departaments d’innovació i desenvolupament de nous productes les seves instal·lacions i expertesa per tal de dur a terme testos de producte. Així poden avaluar-ne l’impacte, el grau de resposta, l’adequació a les necessitats de les organitzacions, etc. En aquesta mateixa línia ha establert relacions de col·laboració amb algunes empreses per impulsar projectes de recerca aplicada i per desenvolupar línies de transferència de coneixement.

Comparteix: