UVic-UCC: una universitat al servei de la cultura i del territori

Comparteix:

  • La seva personalitat municipal dota la UVic-UCC d’un fort accent territorial que la defineix, la personalitza i, juntament amb el seu sistema de governança, la dota d’una personalitat única a Catalunya
  • L’activitat cultural que la mateixa universitat genera, i la plataforma que ofereix a les activitats socials que es desenvolupen a Vic, a Manresa i a les seves àrees d’influència són una aportació rellevant per a les manifestacions culturals, artístiques i socials de la Catalunya central

Una de les singularitat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és la seva personalitat municipal que ve donada pel fet que la fundació que n'és titular compta amb un patronat de 36 membres presidit per l'alcaldessa de Vic, amb una vicepresidència per a l'alcalde de Manresa i una altra per al secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i amb dotze patrons més pertanyents a l'àmbit municipal, cosa que fa que el grup majoritari de patrons sigui de representants de pobles i ciutats de la Catalunya central.

Aquest fet constitutiu dota la UVic-UCC d'un fort accent territorial, o dit d'una altra manera, extrametropolità, que la defineix, la personalitza i, juntament amb el seu sistema de governança, la dota d'una personalitat única a Catalunya. Per això mateix, el servei al territori és una de les missions que s'ha imposat i que desplega en àmbits molt diversos (recerca, transferència de coneixement, dinamització acadèmica, emprenedoria, innovació, esport, oferta cultural...) a través d'instruments també molt diversos és un dinamitzador social molt important i difícilment substituïble. La capacitat d'aglutinar, impulsar i projectar la feina que desenvolupen institucions molt diverses en diversos municipis, sumades a les que desenvolupen els diversos serveis de la Universitat genera unes sinergies que enforteixen cadascuna de les propostes i aconsegueix un ressò i una resposta molt superiors.

L'activitat cultural que la mateixa universitat genera, i la plataforma que ofereix a l'activitat social que es desenvolupa a la ciutat i a l'entorn són una aportació rellevant de la qual l'Ateneu de Vic, la Plataforma Cultural de la Universitat d'Estiu i Fem UVic-UCC Territori en són la manifestació més explícita a Vic, i els programes d’extensió universitària FUB+Gran i UniversiMés, a Manresa. Tots ells destaquen amb personalitat pròpia en el marc de les manifestacions culturals, artístiques i socials de la Catalunya central.

Montse Simon i Anton Granero, artífexs de l'activitat cultural i artística de la UVic-UCC

Al capdavant d'aquestes iniciatives hi trobem dues persones que en són l'ànima, Montse Simon, directora de l'UHub, Serveis a la Comunitat Universitària, i Anton Granero, patró de la FUB, coordinador de Fem UVic-UCC Territori, membre de l'Aula Segimon Serrallonga i de la comissió organitzadora de l'Ateneu de Vic i dinamitzador de l'activitat artística a la Universitat i a la ciutat.

Montse, quina és la tasca de l'UHub - Servei a la Comunitat Universitària?

L’UHub gestiona la pràctica esportiva, la participació en activitats culturals i lúdiques de la Universitat i de la ciutat, l’adscripció a col·lectius i associacions universitaris (Emboirats, Consell d’Estudiants, Aula de Teatre, Coral de la Universitat, Lliga de Debat, Orquestra Inclusiva i Programa Mentor), el programa Horitzó Àsia, el transport compartit, el voluntariat, i ajuda els estudiants a trobar allotjament o una feina compatible amb els seus estudis. També compta amb el Servei d’Orientació Psicopedagògica, el Servei d’Atenció a l'Estudiant amb Diversitat Funcional i la Unitat d’Igualtat.

Una de les activitats que tenen més projecció exterior és la Plataforma Cultural que es desplega sobretot els mesos juny i juliol en el marc de la Universitat d'Estiu i que es conforma a base d'exposicions, tant a la Universitat com a la ciutat o en altres municipis, conferències, presentacions de llibres, pel·lícules, tallers musicals i altres activitats pensades per a un públic ampli.

Aquest desplegament d'activitats continua la resta de mesos del curs amb la mateixa varietat al costat de les activitats culturals i lúdiques que es desenvolupen a la mateixa universitat a través de la tasca de l’Oficina de Gestió Cultural.

«Una de les activitats que tenen més projecció exterior és la Plataforma Cultural que es desplega sobretot els mesos juny i juliol en el marc de la Universitat d'Estiu»

Anton, què és la plataforma Fem UVic-UCC Territori?

Fem UVic-UCC Territori és una eina inèdita en el món universitari que va sorgir com a fruit de la necessitat que els municipis i empreses que formen part del Patronat de la FUB coneguessin la Universitat amb un cert nivell d'aprofundiment, tant perquè fossin conscients de la institució que el Patronat governa, com perquè coneguessin les oportunitats que la Universitat pot representar per als seus municipis, institucions o empreses tant en docència, com en recerca, transferència de coneixement i innovació. Una universitat extrametropolitana com la UVic-UCC necessita alguns mecanismes de comunicació amb l'entorn i de difusió que les universitats metropolitanes no requereixen, i el mateix es pot dir de la UVic-UCC com a universitat de patronat. D'altra banda, Fem UVic-UCC Territori permet desenvolupar vies efectives i pràctiques de transferència i intercanvi cultural entre la Universitat i les administracions locals com a primer resultat del compromís de la UVic-UCC amb la societat i el territori.

Alguns dels àmbits que s’hi desenvolupen són la presència de la UVic-UCC als municipis per tal de complementar la seva estructura de serveis i activitats; la formació contínua que poden impartir; el reforç que la plataforma de la Universitat d’Estiu pot significar per a les seves activitats educatives, cíviques i culturals o la itinerància de l’activitat cultural, principalment exposicions, de la UVic-UCC, etc.

Per desenvolupar aquestes i altres possibilitats i aprofundir en el coneixement mutu, el Patronat de la FUB convida regularment un dels ajuntaments que hi són representats a visitar les instal·lacions de la UVic juntament amb les persones representatives de les empreses i les entitats culturals, cíviques i esportives del municipi en qüestió. Fins ara han visitat la UVic representants empresarials, polítics i socials d'Olot, Torelló, Manlleu, Sant Hilari de Sacalm, Prats de Lluçanès i el Consell Empresarial d'Osona.

«Fem UVic-UCC Territori permet desenvolupar vies efectives i pràctiques de transferència i intercanvi cultural entre la Universitat i les administracions locals com a primer resultat del compromís de la UVic-UCC amb la societat i el territori»

Les plataformes de divulgació cultural de la UVic-UCC

Ateneu de Vic

Fundat per l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i el Casino de Vic, l’Ateneu va néixer l'any 2015 com a centre cultural amb la voluntat de promoure l’activitat cultural impulsant diàlegs oberts, transversals i constructius; fomentar la creativitat intel·lectual, artística i participativa, i contribuir a la cohesió social de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona.

L'Ateneu va iniciar les seves activitats el curs 2015-2016 i des d'aleshores no ha deixat d'oferir cada semestre un ventall considerable d'activitats culturals, socials i artístiques que es desenvolupen generalment al Casino de Vic, però també en altres espais degut a la col·laboració que sempre busca amb tota mena d'entitats de la ciutat i de l'entorn territorial, tant per aconseguir sinergies que reforcin i millorin l'oferta com per servir de plataforma per a activitats que sense l'Ateneu no tindrien la mateixa visibilitat ni la mateixa projecció.

Des de l'òptica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, l'Ateneu és un instrument molt eficaç de participació de la Universitat en el desenvolupament cultural, cívic i artístic de la ciutat i dels municipis del seu àmbit d'influència i d'irradiació.

Plataforma cultural de la Universitat d'Estiu

En paral·lel a les activitats acadèmiques de la Universitat d'Estiu, cada any durant els mesos de juny i juliol s'organitzen un seguit de propostes culturals que despleguen l'altre àmbit d'activitats de la Universitat d'Estiu. L'acte més rellevant és, en l'acte d'inauguració, que s'acostuma a fer a la sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic, l'homenatge que es fa a una persona o institució, sobretot de l'àmbit territorial més proper, que hagi destacat per la seva aportació al millorament de la societat des de qualsevol àmbit de treball, sigui cultural, social, econòmic o empresarial. Aquest reconeixement, juntament amb el fet que tingui lloc a l'Ajuntament de la ciutat, és una expressió de la voluntat de la Universitat de ser present més enllà de les seves instal·lacions amb el desplegament territorial dels cursos i activitats de la Universitat d'Estiu.

Fem UVic-UCC Territori

La plataforma Fem UVic-UCC Territori va néixer explícitament com a enllaç de la Universitat amb els municipis que formen part del seu patronat per tal de fer-la hi present amb activitats cíviques i culturals, i s'ha estès a tots els municipis interessats a participar de les activitats de la UVic-UCC. A més de les trobades que la Universitat manté amb els municipis per tal de conèixer les seves necessitats i de fomentar la col·laboració acadèmica i cultural, Fem UVic-UCC Territori és la plataforma que ofereix la rotació de les exposicions que puguin ser d'interès a cada municipi, alhora que potencia la visibilitat dels artistes de l'entorn oferint-los espais expositius per tal que la seva obra pugui veure's conjuntament i per un públic ampli.

Les Aules Universitàries de la Gent Gran

La UVic-UCC acull dues Aules Universitàries de la Gent Gran, la d'Osona, amb uns 1.200 afiliats, i la de Centelles, amb uns 300 afiliats. Les Aules són ens autònoms federats amb voluntat de facilitar a les persones de més de 60 anys, amb ganes d'adquirir coneixements, la possibilitat de poder-ho fer de manera eficaç i organitzada en un marc universitari, facilitar i afavorir el coneixement dels entorns geogràfics, socials, literaris, espirituals, científics i artístics catalans i europeus, i fomentar grups de reflexió, diàleg i estudi sobre fets i situacions rellevants de l’actualitat. Amb l’objectiu d’obertura de la Universitat al conjunt de la societat s’ha dissenyat el Campus Sènior perquè els membres de les Aules d’Extensió Universitària puguin accedir a la formació universitària específica al costat dels estudiants regulars.

Oficina de Gestió Cultural

Durant tot el curs l'Oficina de Gestió Cultural de la UVic organitza exposicions que es poden veure en algun dels seus tres espais expositius interns del campus de Vic oberts al públic, l'espai Josep Vernis a Miramarges, el vestíbul de l'edifici Torre dels Frares i el primer pis de la Casa de Convalescència, seu del Rectorat de la UVic-UCC i de la Direcció General de la Fundació Universitària Balmes. Durant el curs es poden veure prop d'una vintena d'exposicions de temàtiques diverses, però amb un pes preponderant de la divulgació cultural i la motivació social. També organitza exposicions fora del recinte Universitari com ara l’Escola d’Art i Superior de Disseny, el Temple Romà o el Museu de l’Art de la Pell.

«Cada any es duen a terme les Jornades Horitzó Àsia que tenen com a objectiu donar a conèixer les diverses realitats lingüístiques, culturals, econòmiques i empresarials del continent asiàtic»

Projecte Horitzó Àsia

El projecte Horitzó Àsia neix amb la finalitat de potenciar estratègies integrades en relació a l'Àsia que puguin afavorir el desenvolupament econòmic, social, educatiu i cultural de la ciutat i el territori. Les entitats impulsores són l’Ajuntament de Vic, la UVic-UCC, Creacció i l’Associació Festival Nits de Cinema Oriental.

Cada any es duen a terme les Jornades Horitzó Àsia que tenen com a objectiu donar conèixer les diverses realitats lingüístiques, culturals, econòmiques i empresarials del continent asiàtic.

Per tal de fomentar l’establiment de futures relacions amb altres universitats i centres de recerca de l’Àsia i fomentar la codirecció de tesis doctorals, que puguin afavorir el desenvolupament econòmic, social, educatiu i cultural de la ciutat i el territori, Horitzó Àsia va crear un programa d’ajuts per a estades de recerca a l’Àsia per a estudiants de màster universitari, doctorat i per a personal docent i investigador.

L'Aula Segimon Serrallonga

L'Aula Segimon Serrallonga es va crear l'abril de 2003 per promoure activitats transversals, destinades als debats del món contemporani sobre idees, arts, lletres i ciències, i per estendre l'amor al coneixement i la reflexió sobre la missió de la cultura en la societat d'avui, des d’un enfocament crític i humanista. Col·labora amb l'Ajuntament de Torelló en la realització de l'acte d'homenatge anual al poeta Segimon Serrallonga, a l'abril, que consisteix en una conferència i una intervenció musical, i en la preparació i difusió anual de la Beca Segimon Serrallonga d'ampliació d'estudis a l'estranger, oberta als estudiants de qualsevol universitat de la Xarxa Vives, que fins avui ha dotat 12 beques.

«En la voluntat d’obrir la Universitat a la realitat social al territori destaquen, d’una banda, els programes d’extensió universitària FUB+Gran i UniversiMés, adreçats a persones majors de 55 anys i a persones amb discapacitat intel·lectual, respectivament»

Estreta vinculació del campus Manresa amb la regió central de Catalunya

La Fundació Universitària del Bages, institució titular dels centres del campus Manresa de la UVic-UCC, també impulsa diferents programes amb l’objectiu de fer més permeable i propera la Universitat a l’entorn i de contribuir a la seva dinamització social i cultural. En aquesta voluntat d’obrir la Universitat a la realitat social al territori destaquen, d’una banda, els programes d’extensió universitària FUB+Gran i UniversiMés, adreçats a persones majors de 55 anys i a persones amb discapacitat intel·lectual, respectivament. En el primer cas, es tracta d’itineraris formatius trimestrals que pretenen facilitar la formació al llarg de tota la vida amb continguts vinculats a les humanitats i a la divulgació del coneixement científic. Es completa amb activitats de cineclub i de club de lectura. En el segon cas, es tracta d’un programa de dos cursos que ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual la possibilitat d’adquirir habilitats i coneixements que fomentin el seu sentit crític, la comprensió i l’interès per l’actualitat i la incorporació d’hàbits de consum cultural actiu.

En col·laboració amb el diari Regió7, l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya, la FUBages organitza anualment la jornada de reflexió i debat de la Catalunya Central, "Diàlegs per al futur". D’altra banda, amb la Fundació Aigües de Manresa, lliura el Premi Séquia que cada any reconeix la trajectòria d’una persona i d’un col·lectiu o empresa. La tria dels guardonats té en compte la seva actitud proactiva, emprenedora i creativa en benefici de la col·lectivitat, a imatge dels manresans del segle XIV que van construir la Séquia, el canal que encara avui abasta d’aigua la ciutat i que ha estat clau per al seu progrés econòmic i social.

Finalment, de portes endins, el campus Manresa de la UVic-UCC fomenta diferents iniciatives culturals dels membres de la comunitat universitària com ara la coral, que compta amb dos cors, un de joves estudiants i un altre integrat per participants del programa FUB+Gran. També fa suport a la colla castellera Els Penjats del Campus.

Aquestes iniciatives de divulgació cultural donen la mesura de la vitalitat de l'activitat cultural de la UVic-UCC i de la irradiació que vol que tinguin en el territori tant per complir efectivament amb la seva responsabilitat social universitària, com perquè el seu ADN de naixença ja porta incorporat el servei al territori en tots els vessants de la seva activitat universitària, el cultural entre ells.

Comparteix: