La UVic-UCC impulsa el desenvolupament de la formació professional superior en l’entorn universitari

Comparteix:

  • Un pla específic pretén reforçar la consideració dels CFGS com a estudis d’educació superior
  • El desenvolupament del pla requereix un treball conjunt i coordinat amb els centres que imparteixen FP superior al territori

La UVic-UCC ha iniciat un procés d’integració de la formació professional superior dins de l’estructura universitària en un projecte que preveu, d’una banda, reforçar la consideració dels cicles formatius de grau superior (CFGS) com a estudis d’educació superior, fer més transparents les passarel·les entre aquests estudis i els graus i, finalment, consolidar una oferta d’FP superior diversa i de qualitat dins de la Universitat. Segons el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, «quan l’any 2015 vam incorporar els cicles formatius en l'oferta de formació superior, ja ho vam fer amb la intenció expressa de poder formar diferents perfils professionals en un mateix àmbit d’expertesa, tal com fan les universitats europees».

Antoni Llobet Mercadé, adjunt a la direcció general de la Fundació Universitària del Bages, és, des del passat mes de febrer, la persona delegada pel rector per impulsar el desenvolupament dels CFGS a la UVic-UCC.

Edifici La Farinera, seu de Teknos

Aquesta iniciativa és un pas endavant per potenciar una visió més global i integrada de tota l’oferta d’estudis superiors. Així, es proposa avançar decididament en el disseny d’itineraris que integrin les dues tipologies d’estudis (graus i CFGS) de manera que es puguin cursar simultàniament o consecutivament, amb reconeixement de matèries i crèdits cursats.

Itineraris «2+3»

Aquests itineraris combinats són el que s’ha batejat com a «2+3» i preveuen la possibilitat de cursar un CFGS i un grau universitari d’una mateixa branca de coneixement, de manera consecutiva, en 5 cursos lectius: 2 per als estudis d’FP superior i 3 més per als de grau. Actualment ja és possible per als estudiants que accedeixen als graus de Mestre d’Educació Infantil i d’ADE del campus Manresa des dels CFGS d’Educació Infantil o d’Administració i Finances, respectivament. En el futur, aquesta opció hauria de ser possible per a persones que volguessin accedir a altres graus de la Universitat des de CFGS.

Antoni Llobet Mercadé

Els itineraris formatius «2+3» permeten cursar un CFGS i un grau universitari de la mateixa branca de coneixement en només 5 cursos acadèmics

Amb tot, no es busca només una interrelació formal, sinó anar més enllà fomentant la coordinació dels equips docents de les diferents tipologies d’estudis d’un mateix àmbit de coneixement, compartint metodologies o realitzant activitats conjuntes, entre altres.

Ampliació d’estudis amb criteris d’oportunitat i col·laboració amb el territori

A mig termini, la intenció és incrementar l’oferta de CFGS que s’imparteixen a la Universitat, ja sigui comptant exclusivament amb l’estructura universitària o bé en col·laboració amb altres institucions. La creació de nous estudis es farà seguint criteris de singularitat, en el sentit de no duplicar oferta ja preexistent en el territori, de cobertura de necessitats del mercat de treball i d’oportunitat estratègica, ja sigui per al territori o per a la Universitat.

Actualment, la UVic-UCC compta amb prop de 300 estudiants de CFGS distribuïts en tres centres, Kreas, amb seu a Olot, Teknos, amb seus a Vic i Granollers, i el Campus Professional UManresa, amb seu a la capital del Bages, aglutinats sota el paraigües del Campus Professional UVic-UCC. Forma tècnics superiors en Processos i qualitat en la indústria alimentària, en Animacions 3D, jocs i entorns interactius, en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, en Màrqueting i Publicitat, en Pròtesis dentals, en Educació Infantil i en Administració i Finances. «Per les seves característiques els CFGS són estudis fortament arrelats al territori, que creen sinergies amb l’entorn», afirma el rector, que afegeix que «el fet que s’imparteixin a la Universitat, compartint instal·lacions, professorat i metodologia, contribueix a fer que els seus titulats siguin altament competents i valorats per les empreses, una bona carta de presentació per a l’accés al mercat de treball».

Actualment, la UVic-UCC compta amb prop de 300 estudiants de CFGS distribuïts en diferents seus a Olot, Vic, Granollers i Manresa

Un projecte que busca la complicitat dels centres d’ensenyament d’FP

Més enllà de l’oferta pròpia en els seus campus, la UVic-UCC té la intenció d’establir complicitats amb els centres educatius que imparteixen CFGS. Antoni Llobet subratlla que la UVic-UCC, «com a institució d’educació superior, vol contribuir a promoure la valoració pública i el prestigi social dels estudis professionals superiors. És una tasca que necessàriament s’ha de fer en col·laboració amb els centres experts en formació professional».

En aquest sentit, està prevista la creació de la marca «Centre vinculat a la UVic-UCC» que ha de permetre fer visibles les relacions entre els diferents actors de l’FP superior en termes d’ús compartit d’instal·lacions, activitats o docència. Per a Llobet, «teixir aliances amb els centres d’ensenyament de formació professional superior té com a objectiu darrer millorar la qualitat de la formació que s’ofereix als estudiants assegurant l’adequació de les metodologia i continguts a les seves necessitats de desenvolupament personal i d’integració en el mercat de treball».

La implantació d’aquest projecte requerirà canvis en la comunicació interna i externa de la institució. Es preveu la integració de la informació de grau i de CFGS als webs corporatius, en els materials i missatges que s’utilitzen en les campanyes de màrqueting i en la comunicació interna i externa amb alumnes presents i potencials, amb orientadors i tutors de secundària, amb famílies, amb mitjans de comunicació, etc.

Comparteix: