Podologia a UManresa, un grau pioner en l’ús de la modalitat semipresencial

Comparteix:

  • És el primer grau de l’àmbit clínic de ciències de la salut que s’imparteix en aquesta modalitat
  • El grau semipresencial reserva l’activitat presencial per a pràctiques amb un alt valor formatiu i d’incorporació de competències professionals

La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC), amb 22 anys d’experiència en la formació de professionals de la Podologia, ha decidit adoptar la modalitat semipresencial per impartir aquests estudis a partir del curs 2021-2022. Es convertirà, així, en el primer dels graus clínics de ciències de la salut que s’impartirà en aquesta modalitat a tot l’Estat espanyol. Paradoxalment, un dels seus trets distintius serà l’increment d’hores destinades a la formació pràctica, que serà presencial.

La docència d’aquest grau renovat s’ha organitzat de manera que la presencialitat, essencial en la formació dels podòlegs, sigui de molta qualitat i amb un alt contingut d’aprenentatge professionalitzador. L’objectiu és aprofitar tant els avantatges de l’ensenyament en línia com els del convencional, amb assignatures totalment presencials per al bloc pràctic, formació a distància combinada amb sessions presencials i assignatures totalment virtuals, que només requeriran presencialitat per als exàmens finals.

UManresa ha optat per fer aquest canvi per adaptar-se a la demanda del mercat. El grau en Podologia és sovint una titulació complementària per a professionals que ja exerceixen en una altra branca de les ciències de la salut, com ara infermers o fisioterapeutes. Oferint-lo en format semipresencial es facilita l’accés a persones que treballen. A banda del bagatge de 22 anys en la formació de podòlegs, el campus manresà compta amb l’experiència prèvia d’haver adaptat a la semipresencialitat el grau en Logopèdia, que actualment imparteix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya.

La semipresencialitat ha de facilitar la possibilitat de combinar estudis i activitat professional

El pla d’estudis del grau semipresencial compta amb 240 crèdits, dels quals 30 seran pràctiques clíniques externes que s’hauran de completar durant els dos darrers cursos, quan els estudiants ja tenen una bona base de coneixements sobre atenció podològica. Aquestes pràctiques permeten als futurs podòlegs entrar en contacte amb la realitat professional i aplicar, en un context real, les competències d’avaluació, diagnòstic i intervenció que han d’assolir durant la seva formació. A més, les pràctiques afavoreixen que els estudiants coneguin diferents models d’intervenció, professionals i processos.

Pràctiques clíniques hospitalàries

Una part de la formació pràctica dels estudis de Podologia es duu a terme en unitats de cirurgia podològica o de peu diabètic de diferents centres hospitalaris com ara l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (Allthaia) o l’Hospital de Martorell. Les pràctiques hospitalàries han estat tradicionalment un tret diferencial dels estudis de Podologia d’UManresa, que s’ha conservat en el pas de la modalitat presencial a la semipresencial.

També és clau en la formació clínica dels futurs podòlegs que es formin a UManresa les estades a la Clínica Universitària, un equipament de la Universitat amb una doble funció formativa i assistencial. Les prop de 8.000 intervencions podològiques que aquest centre duu a terme cada any el converteixen en un entorn de formació clínica pràctica de gran qualitat tant per la diversitat de patologies que tracta com per l’alt nivell tecnològic de les seves instal·lacions.

El grau en Podologia d’UManresa inclou pràctiques hospitalàries en unitats de cirurgia podològica i de peu diabètic

A més, les estades pràctiques a la Clínica Universitària faciliten el contacte amb altres professionals sanitaris, com els fisioterapeutes, que contribueixen a un abordatge interdisciplinari dels problemes de salut. Serà en aquest equipament on els futurs podòlegs fan les pràctiques de totes les assignatures específiques d’exploració i tractament quiropodològic, ortopodològic i de cirurgia.

A banda de la formació pràctica a la Clínica i de les pràctiques externes que requereixen presencialitat, totes les persones que facin els estudis de Podologia en aquesta nova modalitat hauran de fer estades de tres dies al mes a UManresa. Està previst, tanmateix, un itinerari progressiu a la semipresencialitat que permetrà, a aquells alumnes que ho desitgin, cursar els tres primers semestres de la titulació amb una presencialitat de dos matins per setmana. A partir del segon semestre de segon curs, tots els alumnes s’acolliran a la modalitat semipresencial de tres dies sencers al mes d‘activitat pràctica a les instal·lacions de la Universitat a Manresa.

La podologia és una professió amb bones perspectives professionals

La professió de podòleg passa per un bon moment. De fet, els darrers estudis d’inserció laboral dels graduats d’UManresa constaten un alt nivell d’inserció laboral de les persones que es graduen en aquesta professió. Concretament, el darrer estudi confirma que el 100% dels graduats de la promoció 2016-2017 treballen tres anys després de titular-se i que majoritàriament ho fan en feines totalment relacionades amb els estudis realitzats. L’auge de la Podologia està estretament relacionat amb la importància creixent que la societat dona als peus des del punt de vista de la salut.

El 100% dels graduats en Podologia a UManresa tenen feina tres anys després de titular-se

D’altra banda, dins dels estudis de les ciències de la salut, la Podologia ofereix una formació molt completa que abasta diferents àmbits, com la biomecànica, la confecció de suports plantars i pròtesis mitjançant tecnologies tradicionals o amb noves eines com el 3D o el disseny CAD-CAM, la cirurgia i la quiropodologia. A més, la Podologia és una disciplina que, en col·laboració amb fisioterapeutes i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, té un paper fonamental en la millora del rendiment i la prevenció de lesions en l’àmbit esportiu. És per això que el grau en Podologia suposa un bon complement formatiu per a aquest tipus de professionals. En l’àmbit de l’atenció sanitària i sociosanitària, completa i ofereix moltes perspectives de desenvolupament professional als graduats en Infermeria o altres perfils sanitaris.

Comparteix: