«Les universitats tenim el compromís de millorar la societat en tots els àmbits que ens són propis»

Comparteix:

  • El pes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a tots els àmbits de la comunitat universitària comporta un pla estratègic i multidisciplinar per conscienciar i per treballar en el seu desenvolupament
  • La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya participa en el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que d’una banda serveix com a eina de diagnòstic de les Universitats catalanes i, de l’altra, coordina el pla estratègic conjunt d’aquestes

L’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 25 de setembre de 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible amb un sistema de disset objectius (ODS) per abordar els grans reptes globals de futur, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, d’acord amb el seu compromís amb la societat i l’entorn, impulsa en el marc de l’Agenda 2030 diferents activitats i iniciatives, des de la recerca, la docència i la comunitat i des de tots els àmbits de coneixement que li són propis.

Anna Sabata Aliberch, secretària general de la UVic-UCC, coordina accions per donar a conèixer el desplegament dels ODS a la UVic-UCC i les iniciatives vinculades que s’impulsen. Una de les seves iniciatives ha estat l’exposició itinerant “Afrontant reptes globals””, que recull de manera transversal alguns projectes de la UVic-UCC directament relacionats amb els ODS.

«Els ODS són un propòsit global, però hem de tenir clar que només els assolirem com a societat si tots i cadascun de nosaltres els tenim presents en el dia a dia»

Quan parlem dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, sovint ens semblen molt lluny de la nostra quotidianitat, però estan presents en qualsevol aspecte del nostre dia a dia. En el cas del context universitari, de quina manera hi impacten?

Els ODS són un propòsit global, però hem de tenir clar que només els assolirem com a societat si tots i cadascun de nosaltres els tenim presents en el dia a dia. La universitat hi contribueix de moltes maneres i de forma transversal. Des de l’àmbit de la docència inculca als estudiants la importància dels ODS; des de l’àmbit de la recerca i transferència de coneixement porta a terme projectes que ajuden a millorar la societat en àmbits directament relacionats amb un o diversos objectius; i des de l’àmbit de la comunitat, es fan aportacions de millora d’eficiència de les instal·lacions, projectes de cooperació adreçats als estudiants o iniciatives de millora de la salut i de la pràctica esportiva, per esmentar només alguns exemples.

En el cas de la UVic-UCC, quina importància es dona als ODS i com es proposa la institució treballar per al seu assoliment?

Per la UVIC-UCC els ODS són un dels eixos importants de la universitat, ja que tenim el compromís de millorar la societat en els seus diferents àmbits i, sobretot, en aquells que ens són propis. De fet, l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UVic-UCC treballa per, entre altres coses, aconseguir una universitat sostenible a partir de dos elements clau: d’una banda, l’aposta per les energies renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i, d’una altra, l’optimització de consums energètics i d’aigua. A partir d’aquesta base, els elements per convertir la UVic-UCC en una institució sostenible són molts i de dimensions diverses, per exemple disposar de cotxes elèctrics per a la mobilitat corporativa a través d’un acord amb la cooperativa Som Mobilitat o tenir un pla d’estratègic i prevenció de residus.

Des de la Secretaria General un dels objectius que ens hem proposat és donar a conèixer els ODS a l’estudiantat i a la comunitat universitària per tal de contribuir a difondre les iniciatives existents i incentivar la participació activa en aquestes propostes i en la creació d’altres de noves. Aquesta voluntat va motivar l’exposició itinerant que es va inaugurar el curs passat per tal de poder explicar què estàvem fent a la UVIC-UCC en termes d’ODS així com unes jornades sobre aquesta temàtica.

Com s’han introduït els ODS en la docència?

Diverses assignatures de diferents graus els treballen directament a través dels continguts. Per exemple, en el grau en Enginyeria de l’Automoció, alguns elements clau del pla d’estudis són el vehicle elèctric com a futur del sector i aspectes de mobilitat sostenible; en el cas del grau en Multimèdia, Aplicacions i Videojocs s’ha fet un gran esforç per trobar referents femenins, ja que es tracta d’un sector molt masculinitzat. Aquests serien només dos exemples, però tots els graus estan treballant en aquesta direcció, encara que en alguns és més difícil que en d’altres fer-ho.

A més, aquest curs hem incorporat a la Guia de l’estudiant la vinculació de cadascuna de les assignatures als ODS i, el curs passat, a les memòries de cada grau, ja hi vam introduir una competència específica sobre igualtat de gènere i equitat entre les persones. De la mateixa manera, amb l’objectiu de fomentar una participació activa i ajudar a la conscienciació, quan l’estudiant planteja el Treball de Final de Grau o de Final de Màster, ha d’explicar quin o quins ODS hi ha vinculats.

«Hem de tenir clar que només els assolirem si tots i cadascun de nosaltres tenim els ODS presents en el dia a dia»

I en la recerca?

Seguint amb el mateix criteri que s’aplica en docència, tant les tesis doctorals com els projectes nacionals i internacionals o les publicacions científiques s’han de vincular a l’ODS que els és més afí. En el cas de les convocatòries internes de recerca de la universitat es puntua que l’objectiu de la recerca a desenvolupar tingui vinculació amb algun ODS. Per tant, en la puntuació final sumen aquells projectes que hi estableixen una vinculació real.

Quan parlem dels actuals estudiants universitaris sovint els veiem com una generació molt conscienciada per l’emergència climàtica. És així?

Crec que la preocupació pel medi ambient no para de créixer en les generacions més joves, que sí que tenen assumit que de planeta només n’hi ha un i tot el que suposa el canvi climàtic comporta que el posem en perill. El que s’ha d’aconseguir és que la resta de generacions també tinguin aquesta preocupació, perquè és un problema que afecta tothom.

«La participació es pot realitzar a través de petites accions que ens ajudin a fer una universitat millor i, per extensió, un món millor»

Com poden participar els estudiants de la UVic-UCC en l’assoliment dels ODS i prendre-hi un rol actiu?

La participació no cal que sigui a gran escala. S‘hi pot participar amb petites accions que ens ajudin a fer una universitat millor i, per extensió, un món millor. Parlem de col·laborar en projectes de cooperació i voluntariat, ja siguin nacionals o internacionals; ajudar a fer una universitat més inclusiva; col·laborar per assolir la igualtat de gènere i un nivell de tolerància zero a les agressions de qualsevol naturalesa; participar en activitats esportives per tal de millorar el benestar personal i col·lectiu; sumar-se als esmorzars solidaris, tallers de reciclatge, etc. El ventall d’opcions dins la UVic-UCC és enorme.

En el desplegament de l’Agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya, quin paper hi ha de jugar el Sistema Universitari Català?

El febrer del 2019 va néixer el grup de treball de l’Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Amb la seva posada en funcionament es pretén, per una banda, elaborar una diagnosi de la contribució de les universitats catalanes a l’Agenda i, per l’altra, disposar d’una proposta d’estratègia per al conjunt del sistema universitari català. Dins d’aquest grup de treball s’han creat 4 subgrups que són: Comunicació, Mecanismes de seguiment del pla, Cooperació al desenvolupament i Universitats Saludables i Sostenibles. La UVic-UCC té representació en cadascun d’aquests subgrups per tal de poder focalitzar el treball conjunt amb la resta d’universitats.

«Volem aconseguir que tota la comunitat entri en la cultura dels ODS, que la tingui present i que es plantegi amb quines accions es pot millorar la societat on vivim»

Amb la mirada posada a cinc anys, quins reptes es fixa la UVic-UCC en matèria d’ODS?

La UVic-UCC participa d’una manera o altra en els disset ODS, però com a institució hem apostat per focalitzar els esforços en cinc: aquells pels quals ens agradaria ser reconeguts socialment d’aquí a uns anys i que ens hem plantejat com a repte. Es tracta de l’ODS 3 “Salut i Benestar”, que impulsem amb projectes de recerca vinculats i amb la promoció de la salut i el benestar de les persones que formen part de la comunitat; l’ODS 4, “Educació de Qualitat”, garantint una educació inclusiva i de qualitat, promovent oportunitats d’aprenentatge per a tothom i desenvolupant projectes de transformació digital; l’ODS 5, “Igualtat de Gènere”, amb el qual volem aconseguir una universitat sense desigualtat de gènere; l’ODS 7, “Energia Neta i Assequible”, treballant tant des de l’àmbit de recerca i transferència de coneixement com des d’un enfocament més tècnic per disposar d’infraestructures i tecnologia energètica no contaminant; i, finalment, l’ODS 11, “Ciutats i Comunitats Sostenibles”, que centrem en el campus Vic, des d’on es treballa en l’expansió del model de Campus Ciutat, que alhora contribueix a un entorn urbà saludable i sostenible. Més enllà d’aquests reptes, en tenim un de transversal: aconseguir que tota la comunitat entri en la cultura dels ODS, que la tingui present en el seu dia a dia i que es plantegi amb quines accions, individuals o col·lectives, pot millorar la societat on vivim.

L’exposició: “Afrontant reptes globals”

L’exposició “Afrontant reptes globals. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la UVic-UCC” recull alguns dels aspectes més rellevants de l'activitat docent, investigadora i de comunitat que es duu a terme des de la UVic-UCC i que incideix, d'una manera o altra, en cadascun dels disset ODS.

La mostra la formen un plafó introductori i disset plafons més, cadascun dels quals està destinat a un dels ODS des de la perspectiva de la universitat. Per a cada ODS s'ha seleccionat una persona membre de la comunitat, tant professorat i investigadors i investigadores com alumnat i membres del PAS, que amb el seu testimoni posen de manifest la importància d'aquell objectiu i l'aportació que hi fa la institució. En cada plafó també es destaca un projecte o iniciativa de la UVic-UCC vinculada a l'objectiu en qüestió i se'n llisten d'altres.

La mostra és el resultat d'un treball de mesos en el qual s'han implicat un gran nombre de centres i serveis de la institució, des de facultats, centres i grups de recerca fins a àrees del PAS. La mostra es va inaugurar oficialment el passat 9 de juny i es va poder visitar durant unes setmanes a l’edifici Torre dels Frares del campus Vic. Amb l’inici del nou curs, ha esdevingut itinerant i ha començat a rotar, de manera fragmentada, pels diferents edificis i campus de la universitat per facilitar l'accés a l'exposició i ajudar a conscienciar tota la comunitat universitària de la importància de conèixer i participar activament en els ODS.

Anna Maria Puig

ODS 3: Salut i Benestar

Anna Maria Puig, coordinadora del grup de recerca en Esport i Activitat Física

“La salut de les persones es veu cada dia més compromesa per la inactivitat física i el sedentarisme, que afecta tota la societat, des dels infants fins a les persones grans. Per combatre’l és clau desenvolupar programes pensats perquè el conjunt de la societat aprofiti els beneficis que l’activitat física regular comporta tant des del punt de vista físic, com psicològic, social i de benestar.”

Núria Simó

ODS 4: Educació de Qualitat

Núria Simó, investigadora i directora del Centre d’Estudis i Recerca en Educació

“L’activitat investigadora en educació inclusiva i democràtica és clau per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Com també ho és fomentar el coneixement didàctic per promoure experiències d’aprenentatge que integrin el cos, l’emoció i el saber, així com l’enfortiment dels vincles amb la comunitat per una educació contra les desigualtats. Aquests són alguns dels principals reptes del Centre d’Estudis i Recerca en Educació.”

Anna Pérez Quintana

ODS 5: Igualtat de Gènere

Anna Pérez Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat

“La justícia social passa per aconseguir la igualtat de gènere, que a la UVic-UCC es treballa des de diversos àmbits. En la docència i la recerca incorporem la perspectiva de gènere, i amb el segon Pla d’Igualtat vetllem per evitar el sexisme en les relacions laborals i per abordar els casos de violències sexuals que es puguin produir en l’entorn universitari.”

Joan Colón

ODS 7: Energia Neta i Assequible

Joan Colón, coordinador científic i investigador del Centre Tecnològic BETA

“Els residus de certes indústries, explotacions agroramaderes o instal·lacions poden recuperar-se en forma de subproductes per generar noves formes d’energia. Al CT BETA treballem en aquesta línia de recerca amb diferents projectes que ens permeten fer una valorització de purins i llots de depuradora. Així, podem maximitzar la circularitat dels processos i també recuperar altres productes de valor afegit com micro i macronutrients (fòsfor, nitrogen).”

Arnau Bardolet

ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles

Arnau Bardolet, director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UVic

“Amb els anys, la universitat ha anat creixent en infraestructures alhora que s’ha anat integrant a la ciutat de Vic fins arribar a conformar el que avui coneixem com a campus-ciutat. Aquesta expansió ha originat noves formes de mobilitat. En el cas de la generada al campus Vic, es podria definir com a una micromobilitat que treballem per fer sostenible i segura.”

Comparteix: