El CT BETA amplia la seva capacitat tecnològica, experimental i analítica com a referent de recerca en bioeconomia circular

Comparteix:

  • L’edifici de Can Baumann de Vic acull des de principis d’aquest any la nova seu del centre de recerca de la UVic-UCC
  • Els nous laboratoris, com el d’ecologia, el de bioprocessos o el d’anàlisi instrumental, permeten ampliar la capacitat tecnològica i experimental de la institució

L’olor de pell adobada fa anys que va deixar de sentir-se a l’edifici Can Baumann de Vic, seu de la desapareguda fàbrica Colomer Munmany. Després de molt temps en desús i d’acumular alguns centímetres de pols, el 2017 hi va tornar l’activitat amb el naixement de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que n’ocuparia uns 2.500 m². Des d’aleshores, gran part de l’immoble va continuar impertorbable fins que aquest 2021 a l’edifici s’hi ha mudat un nou inquilí que necessitava un canvi de vestit i que ha convertit aquelles antigues naus en casa seva. A principis d’any hi començava el trasllat del Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, i Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA) de la UVic-UCC.

El seu trasllat a Can Baumann, primer pas per consolidar en aquella zona el FuturLab -el Parc Científic i Tecnològic de la UVic-UCC-, significa disposar d’unes instal·lacions competitives i de primer nivell.

Des de fa uns mesos, aquest centre de recerca està ubicat al barri dels Caputxins de la capital osonenca, en unes noves instal·lacions modernes i adaptades als nous reptes que té la institució a mitjà i llarg termini. Les obres, iniciades l’any passat i amb un cost total aproximat d’1.500.000 euros, es van inaugurar aquest juliol amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Els treballs de rehabilitació de l’edifici han permès que actualment el CT BETA ocupi dues naus centrals de la desapareguda fàbrica i disposi d’una superfície total construïda de 1.260,80 m², just al costat de la Facultat de Medicina.

El nou espai facilitarà al CT BETA aprofundir en projectes d’I+D+I i en la transferència de coneixement al sector públic i al privat. El seu trasllat a Can Baumann, primer pas per consolidar en aquella zona el FuturLab –el Parc Científic i Tecnològic de la UVic-UCC–, significa disposar d’unes instal·lacions competitives i de primer nivell. A l’interior, es diferencien dos grans espais: l’un, destinat a despatxos, espais de treball per als investigadors, sales UCoworking, espais per als tècnics, sales de reunions, etcètera; l’altre, orientat a acollir íntegrament els laboratoris del centre tecnològic.

Els nous laboratoris del centre tecnològic afavoreixen el treball a escales diverses de desenvolupament tecnològic, des d’escales petites amb condicions molt controlades fins a reactors que operen a ambient real, pas previ per a l’aplicació industrial

Laboratoris per a diferents línies de treball

A la zona de laboratoris és on el CT BETA ha experimentat un salt qualitatiu més important i necessari per poder continuar creixent. Compta amb laboratoris específics per a les diverses línies de treball del centre, com ara el laboratori d’ecologia –on es treballa tant en l’àmbit dels ecosistemes aquàtics com terrestres–, el laboratori de bioprocessos i també els espais de plantes pilot. Els nous laboratoris del centre tecnològic afavoreixen el treball a escales diverses de desenvolupament tecnològic, des d’escales petites amb condicions molt controlades fins a reactors que operen a ambient real, pas previ per a l’aplicació industrial. També destaquen els nous laboratoris d’anàlisi instrumental, que ofereixen al BETA unes capacitats analítiques molt competitives per caracteritzar mostres líquides, sòlides i emissions gasoses.

Sergio Ponsá, director del CT BETA, considera que el nou espai “permet potenciar l’excel·lència científica i tecnològica actuals i incrementar l’impacte i la transferència dels resultats del centre a la societat”. Segons ell, les noves instal·lacions amplien la capacitat tecnològica, experimental i analítica per poder cobrir les necessitats de tota la cadena de valor del sector agroalimentari i ambiental, des de la producció primària fins a la producció i recuperació de productes de valor afegit. L’actual equipament del centre ajudarà a donar una millor resposta a les necessitats del territori. “Sempre hem treballat amb l’objectiu de ser una eina útil per al teixit industrial amb l’objectiu d’ajudar les empreses a ser més competitives des de la promoció de la bioeconomia i la sostenibilitat”, explica Ponsá.

«Sempre hem treballat amb l’objectiu de ser una eina útil per al teixit industrial, ajudant les empreses a ser més competitives des de la promoció de la bioeconomia i la sostenibilitat»

A l’avantguarda de la recerca des de cinc àmbits

Bioplàstics, biocomustibles, bioenergia, bioeconomia... El futur ens encamina cap a un món “bio”. Per donar resposta als múltiples reptes mediambientals i socials actuals, des d’un repartiment més just dels aliments fins a la mitigació del canvi climàtic, cal avançar cap a un nou model de producció basat en els recursos biològics renovables i la transformació d’aquests en productes de valor afegit. Aquesta és una de les principals línies estratègiques en les quals està treballant des de fa temps el CT BETA. La seva investigació, però, es reparteix en cinc grans camps d’expertesa:

Mabel Mora

Tecnologies ambientals i bioeconomia circular

Mabel Mora

“El CT BETA té una àmplia experiència i coneixement en processos de valorització de residus sòlids, líquids i gasosos, d’origen industrial o urbà. En aquest sentit, treballem tant en el desenvolupament i millora de processos coneguts i ja implementats com ara la digestió anaeròbica, el compostatge i les tecnologies de membranes, com en processos innovadors com poden ser la crioconcentració, el bioassecatge o la fermentació a estat sòlid, entre d’altres.”

Lorenzo Proia

Ecologia aplicada i canvi global

Lorenzo Proia

“Aquesta línia de recerca del centre tecnològic promou l’estudi d’ecosistemes aquàtics i terrestres, que en molts casos posa el focus en les comunitats microbianes rellevants per al funcionament dels ecosistemes. A partir del coneixement sobre el funcionament dels ecosistemes s’analitzen solucions innovadores i basades en la natura per mitigar els impactes del canvi global.”

Evan Marks

Gestió del sòl i dels nutrients

Evan Marks

“Millorar la gestió del sòls i dels productes fertilitzants per tal de fomentar l’economia circular rural i aconseguir una major sostenibilitat en les pràctiques agrícoles és el principal objectiu d’aquest camp de recerca. El nostre treball es basa, en aquest sentit, en innovar en l’ús eficient i responsable de pràctiques de fertilització orgànica i inorgànica”.

Joan Colón

Comptabilitat i optimització de la sostenibilitat

Joan Colón

“En aquesta branca, des del CT BETA desenvolupem eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat de sistemes complexos i així poder ajudar en la presa de decisions a indústries, governs i agències públiques, per tal d’avançar cap a un món més sostenible. Entre els àmbits de treball que tenim hi ha els sistemes agrícoles i alimentaris, els sistemes de gestió de residus i les tecnologies ambientals”.

Mercè Boy

Governança per a la sostenibilitat

Mercè Boy

“L’objectiu d’aquest nostre camp d’expertesa és promoure iniciatives i projectes que persegueixin millorar la governança en el camp de la sostenibilitat. Amb la mirada posada en la construcció d’un futur més ecològic i sostenible, treballem per establir sinèrgies amb grups d’interès i institucions rellevants del territori”.

El 2020 (el CT BETA) va prendre part en 30 projectes de transferència amb l’empresa i actualment el CT BETA participa en molts altres, 18 dels quals són d’àmbit europeu (6 d’ells coordinats per aquest centre) i actius, a més a més d’altres d’abast nacional i per a empreses.

Projectes europeus amb participació del CT BETA el 2021

Des dels seus cinc àmbits d’expertesa, actualment el CT BETA participa en nombrosos projectes. El 2020 va prendre part en trenta projectes de transferència amb l’empresa i actualment el CT BETA participa en molts altres, divuit dels quals són d’àmbit europeu (sis d’ells coordinats per aquest centre) i actius, a més a més d’altres d’abast nacional i per a empreses.

D’entre els projectes europeus més rellevants, n’hi ha diversos sobre la producció de fertilitzants o biofertilitzants. És el cas del projecte Fertimanure (H2020) de producció de fertilitzants d’alt valor afegit competitius a partir de dejeccions ramaderes; el projecte Sea2Land (H2020), sobre producció de biofertilitzants avançats a partir de residus pesquers; el Fertilwastes (Interreg POCTEFA), on es valoritzen coproductes procedents del tractament de residus i el projecte Reflow (H2020), de recuperació de fòsfor per produir fertilitzants a partir de residus del sector làctic.

En el camp de la gestió i recuperació de residus, aquest centre tecnològic participa en diferents projectes europeus, entre els quals destaca per exemple el Circular Biocarbon (H2020-BBI), que té per objectiu crear una biorefineria insígnia per valoritzar residus urbans en productes d’alt valor. El CT BETA també pren part en el projecte Rawmina (H2020), de recuperació de matèries primeres de gran valor presents als residus miners; en el projecte Decost (ENI CBC MED), sobre compostatge descentralitzat en poblacions petites i mitjanes), i en el projecte Demine (LIFE), per a la reducció de l’impacte causat pels efluents residuals de mines abandonades.

El CT BETA està treballant en altres projectes d’àmbits i caràcter molt diversos com ara el Vivaldi (H2020), de valorització d’emissions de CO2 com a àcids orgànics d’alt valor afegit, el Viobond (H2020-BBI), que pretén construir la primera planta pilot a gran escala industrial per a produir resines de lignina; el projecte AccelWater (H2020), per optimitzar el consum d’aigua en la indústria d’aliments i begudes mitjançant monitoratge i eines d’intel·ligència artificial; el Green Growth (Interreg MED), que treballa per promoure l’economia verda i circular a la regió Mediterrània, entre molts d’altres.

Tots els projectes del CT BETA es poden consultar en aquest enllaç.

Un centre amb set anys de vida

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA) va néixer el juny de 2014 per donar impuls a l’activitat investigadora en el camp de les tecnologies ambientals a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El primer equip de professionals comptava amb quatre persones que treballaven a la planta baixa de la Facultat de Ciències i Tecnologia, espai que van ocupar fins aquest any. Des de llavors, el CT BETA ha anat creixent i evolucionant de manera significativa, ha ampliat àrees de treball i coneixement, i ha arribat a convertir-se en un centre d’investigació que forma part de la xarxa TECNIO i en un centre de referència en el conjunt del país en desenvolupament tecnològic i transferència de coneixement.

El CT BETA en xifres (a juny, 2021)

Comparteix: