El grau en Infermeria d’UManresa implanta nous sistemes per millorar el desenvolupament i l’avaluació de competències de l’alumnat

Comparteix:

  • La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa és pionera en la implantació d’una prova pilot destinada a instaurar un sistema d’avaluació de competències de l’alumnat d’Infermeria basat en ACOES
  • El grau en Infermeria ha estrenat també un programa transversal de desenvolupament de competències emocionals

La Facultat de Ciències de la Salut d’UManresa ha introduït durant el curs 2020-2021 dues novetats importants al grau en Infermeria amb l’objectiu central de millorar les competències de l’alumnat que es gradua al campus i d’establir un sistema que permeti avaluar, curs rere curs, com evoluciona el nivell competencial de cada estudiant. Els estudis d’Infermeria han estat els primers en instaurar l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE). De moment, se n’ha fet una prova pilot entre l’alumnat de segon curs del grau, però la intenció és que, a llarg termini, es converteixi en una eina d’avaluació de les competències que ha d’haver assolit l’alumnat en el transcurs del seu itinerari formatiu a UManresa per obtenir el títol de graduat en Infermeria. Paral·lelament, durant el mateix curs, s’ha posat en marxa un programa transversal de desenvolupament de les competències emocionals que té com a finalitat preparar els futurs professionals per als reptes relacionats amb les relacions interpersonals i d’autocontrol que hauran d’afrontar quan exerceixin la professió.

Els estudis d’Infermeria han estat els primers en instaurar l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE) amb una prova pilot que, a llarg termini, es convertirà en una eina d’avaluació de competències dels graduats.

Cent estudiants, cinc escenaris i una vintena de professionals per avaluar competències

En la prova pilot d’ACOE que es va fer durant el curs passat, hi van participar un centenar d’estudiants de segon curs del grau en Infermeria. La posada en funcionament d’aquesta prova pilot va ser possible gràcies a la dotació d’equips tècnics del Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) de la Clínica Universitària. També ha estat clau disposar de personal docent format en la metodologia pròpia d’aprenentatge per simulació del CISARC.

Habitualment, una ACOE contempla entre vint i trenta escenaris que permeten avaluar totes les competències que ha d’haver adquirit un estudiant d’Infermeria durant els quatre anys d’estudis. En el cas de la prova pilot desenvolupada a UManresa, es va reduir a cinc escenaris amb l’objectiu d’avaluar les competències de relació i comunicació i de realització de tècniques i procediments específics. Tot i realitzar pocs escenaris i avaluar un nombre limitat de competències que ha de tenir un infermer, l’organització d’aquesta ACOE ha estat d’una gran complexitat, tant pel gran nombre de docents, personal informàtic i tècnic que es va implicar en el disseny i la realització de les proves, com per la gran quantitat d’espais, materials i recursos informàtics que van ser necessaris per gestionar i avaluar els resultats de l’activitat. A aquesta complexitat organitzativa, cal afegir-hi el fet que era la primera vegada que s’utilitzava la simulació amb objectius d’avaluació. Fins ara, aquesta metodologia s’havia limitat a objectius formatius, d’aprenentatge, d’entrenament i d’assaig de protocols.

L’organització de l’ACOE ha estat d’una gran complexitat pel gran nombre de docents, personal informàtic i tècnic implicat com per la gran quantitat d’espais, materials i recursos informàtics necessaris per fer l’activitat.

Una prova que unifica criteris avaluatius

La realització de l’ACOE i les dades que se n’obtenen són d’una gran utilitat tant per a l’alumnat com per als docents. Individualment, cada estudiant pot saber quin és el nivell que ha assolit en relació amb els objectius del curs i té informació de quins elements competencials ha de treballar més per assolir les competències professionals que haurà de dominar en finalitzar els estudis. Els resultats de les proves també permeten als docents comprovar si l’alumnat està assolint els objectius i conèixer el progrés competencial de cada grup.

Segons la directora del grau en Infermeria d’UManresa, Carme Valiente, “hem començat amb una prova pilot, però el que volem és que més endavant, un cop hagi estat validada com a eina d’avaluació, l’ACOE esdevingui imprescindible per superar el Pràcticum de quart curs i finalitzar els estudis”. Un dels avantatges d’aquest tipus de prova és que unifica els criteris d’avaluació que es fan actualment als pràcticums. Valiente explica que “als pràcticums hi ha tutors i serveis de salut diferents que fan difícil assegurar uns criteris unificats. Amb l’ACOE, tot l’alumnat ha de resoldre les mateixes situacions i estan tots en igualtat de condicions”.

La prova pilot de les ACOE d’Infermeria s’emmarca en l’activitat del Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GrindoSSeP) destinada a obtenir dades sobre el nivell estàndard dels estudiants i sobre el valor que l’alumnat dona a aquest tipus de proves i metodologies.

L’alumnat d’Infermeria d’UManresa treballa les competències emocionals per aprendre a identificar les repercussions de les emocions en el pensament i el comportament i treure’n beneficis en l’exercici de la professió.

Competències emocionals per al dia a dia de la Infermeria

Entre les competències que ha de treballar un futur professional de la infermeria hi ha la gestió de les emocions. És en aquesta línia que el grau en Infermeria ha estrenat també un programa transversal que vol ajudar l’alumnat a desenvolupar les seves competències emocionals. Es tracta d’oferir eines bàsiques de gestió emocional i d’aprendre a identificar les repercussions que poden tenir les emocions tant en el pensament com en el comportament i treure’n beneficis en l’exercici de la professió.

El programa es va iniciar el curs passat i es reprendrà aquest curs 2021-2022. Es duu a terme en format de seminaris en els quals participen la totalitat d’estudiants del grau, des de primer fins a quart curs. Aquesta continuïtat del programa permet avaluar si les competències emocionals milloren des que inicien els estudis fins que els acaben. Durant el primer curs, l’alumnat aprèn a valorar les seves competències emocionals i realitza un test en relació amb aquestes. Durant el segon i tercer curs, treballen el desenvolupament de la gestió emocional i l’automotivació. Finalment, durant el quart curs, es potencien les soft skills i es repeteix el test fet a l’inici dels estudis per comprovar si hi ha hagut una evolució positiva.

Tots els seminaris es desenvolupen en grups reduïts de quinze persones i tenen quatre hores de durada. Es realitzen just quan s’han acabat els períodes de pràctiques de cada curs, ja que un dels objectius és treballar a partir de les experiències i emocions viscudes durant les pràctiques assistencials.

«Els futurs infermers han de desenvolupar i potenciar les habilitats emocionals perquè quan acabin els estudis tinguin l’autoconfiança i l’autoestima necessàries per respondre als reptes diaris de la professió»

Segons la directora dels estudis, Carme Valiente, aquest programa no sorgeix del no-res, sinó que dona continuïtat a accions prèvies que es feien en el marc dels pràcticums. “Entenem”, explica, “que a més de dominar les habilitats tècniques i l’aplicació de coneixements teòrics de la infermeria i de les ciències de la salut, els futurs professionals han de desenvolupar i potenciar les habilitats emocionals perquè quan acabin els estudis tinguin l’autoconfiança i l’autoestima necessàries per respondre als reptes diaris de la professió d’infermeria”.

Comparteix: