Construir la identitat docent en un entorn real

Comparteix:

  • La Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia ofereix als futurs mestres l’oportunitat de fer una immersió a la realitat professional en el marc de la docència universitària, més enllà dels períodes de pràctiques establerts
  • El conjunt d’escoles de Vic esdevenen l’espai de complicitat idoni per afavorir l’aprenentatge i millorar la formació dels futurs mestres

Vocació i professió són els dos aspectes clau que han de confluir en aquelles persones que volen dedicar-se a l’ofici d’ensenyar. La vocació, per a qualsevol estudiant de mestre, hauria de venir incorporada de sèrie, però l’ofici és quelcom que s’ha d’anar adquirint amb experiència i pràctica, a mesura que un es posa davant d’una classe, aprèn a actuar com a mestre i comprèn, en definitiva, què vol dir realment “ser mestre”. Així és com es va construint la identitat docent, un concepte que serveix per explicar com els canvis socials i educatius comporten canvis en la concepció que tenen els docents mateixos sobre la seva feina.

Amb la finalitat de vetllar per una formació inicial de qualitat dels futurs mestres, la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) va iniciar el 2018 una aposta estratègica que reforcés i creués mirades entre l’acadèmia i l’entorn professional, en allò que fa referència a les competències i el perfil professional dels futurs mestres. Segons el degà de la Facultat, Eduard Ramírez, “amb aquesta aposta, hem volgut establir ponts i facilitar una atmosfera de treball mútua i de nodriment recíproc amb les escoles, fomentant la transferència de coneixement en ambdues direccions: entre la recerca i el coneixement científic de la Universitat, i l’exercici professional de les escoles de l’entorn”.

Es tracta, doncs, d’oferir als estudiants dels graus en Mestre d’Educació Infantil, Primària, doble grau en Infantil i Primària, amb menció en Llengua Anglesa, i doble grau en CAFE-MEP amb menció en Educació Física, diferents propostes formatives i innovadores que els permetin fer una immersió a la realitat professional, més enllà dels períodes de pràctiques establerts als diferents graus. Aquesta xarxa amb l’entorn professional es fomenta en els dos sentits: tant es pot experimentar fent que els estudiants vagin als centres o les institucions –a través del programa Mentoratge i identitat docent─, com que els infants i joves dels centres educatius vinguin a la Universitat –a través del programa Escola i universitat.

D’aquesta manera, les escoles de la ciutat de Vic han resultat ser l’espai de complicitat idoni per poder portar a terme les dues propostes formatives, les quals demostren, gràcies al treball en xarxa, el seu compromís per contribuir, juntament amb la Universitat, a la formació de mestres. A més, a mesura que el projecte s’ha consolidat, s’hi han anat sumant, en aquest darrer curs, escoles d’altres municipis propers en el territori.

Propostes formatives i innovadores que permeten als estudiants fer una immersió a la realitat professional, més enllà dels períodes de pràctiques establerts

Contacte amb l’escola des del primer dia

Gràcies al programa Mentoratge i identitat docent (MID), tots els estudiants de primer curs tenen l’oportunitat de fer una estada d’un matí setmanal durant tot l’any en una de les 16 escoles de la ciutat de Vic. Des que es va crear el programa, ara fa quatre anys ─i, abans i tot, quan encara era un projecte pilot només per als estudiants del doble grau en Infantil i Primària amb menció de Llengua Anglesa─, ja han pogut gaudir d’aquesta experiència pionera a Catalunya un total de 542 estudiants de mestre. Tots han tingut l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements a mesura que els han anat aprenent i aproximar-se, així, al funcionament de l’escola, fent-hi una immersió real, acompanyats de la supervisió de la mestra-tutora durant tot el curs.

Aquest programa MID està inspirat en les pràctiques universitàries que es realitzen en els graus de Mestre de les universitats del nord d’Europa i es proposa avançar cap a la creació de la figura de la mestra mentora, que pugui acompanyar millor els estudiants durant els períodes d'estada a les escoles. Per això i en paral·lel, aquest programa també reforça i estreny les relacions entre Universitat i escola, proposant espais de reflexió conjunts (seminaris) sobre el perfil i les competències que han de desenvolupar els estudiants de Mestre durant la seva formació inicial d’acord amb la realitat escolar actual.

Les escoles demostren, gràcies al treball en xarxa, el compromís per contribuir a la formació inicial dels mestres

Que l’escola entri a la Universitat i la Universitat, a l’escola

Paral·lelament, la Facultat també porta a terme el projecte Escola i universitat, que converteix els espais universitaris, com són aules i laboratoris, en aules d’educació infantil i primària. Així doncs, nens i nenes de pràcticament totes les escoles de Vic, tant d’educació infantil com de primària, es desplacen un matí o una tarda a la setmana a la Universitat, durant mig semestre (entre 5 i 9 sessions), per fer-hi activitats formatives que prèviament han dissenyat i treballat els estudiants de Mestre, posant el focus en la innovació educativa i la gestió de l’aula. Aquestes activitats estan relacionades amb la comprensió lectora, les matemàtiques, la investigació científica, la música, l’expressió dramàtica, l’anglès, l’educació física o les ciències socials, però també es treballen recursos literaris, artístics i digitals. Des que es va posar en marxa, l’any 2019, hi han pogut participar 574 estudiants de grau i 959 escolars.

“És una proposta que inspira tots els agents que hi participen: els professors universitaris, que han d’actualitzar els continguts i poden veure en acció els futurs mestres gestionant un context d’aula real; els mestres que acompanyen els infants, que són testimonis de les propostes formatives innovadores, així com de la manera com s'utilitzen uns espais dissenyats amb finalitats educatives; els infants, que viuen unes experiències diferents a les habituals a classe, i els estudiants de Mestre, que passen de planificar en el paper, a gestionar una aula real”, afirma el degà de la FETEP, Eduard Ramírez.

Mireia Cardona, 3r del grau en Mestre d’Educació
            Infantil

“Viure la professió d’una altra manera”

Mireia Cardona, 3r del grau en Mestre d’Educació Infantil

“Crec que el fet que puguin venir alumnes de les escoles a la Universitat és una oportunitat magnífica, en primer lloc, perquè em permet saber si allò que estic estudiant és realment allò que m’agrada fer. Aprenc a planificar, a saber reaccionar quan et trobes amb alumnes amb dificultats, a posar en pràctica el que vaig aprenent, a tenir plans B quan veus que el que has preparat per a la classe no acaba de funcionar, a saber escoltar més els infants i comprendre allò que necessiten, a coordinar-me amb les companyes... En definitiva, em permet viure la professió d’una manera molt més vivencial, que és quan t’adones que realment aprens”.

Cristina Guasch, 1r del grau en Mestre d’Educació Primària

“Veure l’aula amb ulls de mestra”

Cristina Guasch, 1r del grau en Mestre d’Educació Primària

“Anar un dia a la setmana a l’escola és per mi una experiència única i suposa una gran sort poder començar a trepitjar aules amb infants des del primer any de carrera. Gràcies a aquesta oportunitat, podem saber realment si és el que ens agrada i si és al que ens volem acabar dedicant en el futur. Fins i tot crec que hauria de ser obligat fer aquest tipus de pràctiques a primer. Anant cada dimarts a les aules de primària, he pogut observar com es comporten els nens i les nenes, i com els mestres actuen davant de diferents circumstàncies.

El que m’agrada més és el tracte amb els alumnes, els moments que compartim amb la tutora i en què intercanviem les opinions, ser una més de l’aula i ajudar com si fos una mestra. Crec que m’ha ajudat a obrir els ulls i veure l’aula des d’una altra perspectiva. Tots tenim el record de la nostra classe com a infants. Ara ja la veig com a docent.”

Comparteix: