UManresa remodela l’edifici FUB2 per adaptar-lo a la nova metodologia d’UEmpresa

Comparteix:

  • La nova metodologia dels estudis d’UEmpresa s’aplica tant al grau en Administració i Direcció d’Empreses com als dos cicles formatius del Campus Professional de l’àmbit d’empresa
  • El nou edifici UEmpresa s’ha remodelat completament i disposa d’una àgora per fer-hi debats amb l’estudiantat i de sales per dur-hi a terme activitats de simulació

Transformar la persona per transformar la societat, i formar professionals compromesos, amb voluntat d’innovar a les empreses i des d’aquestes per fer contribucions positives a l’entorn i a la seva gent. Aquest és l’objectiu del nou model metodològic que ha començat a aplicar el Campus Manresa en tots els seus estudis d’Empresa, des del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), passant pels cicles formatius de grau superior (CFGS) d’Administració i Finances i de Comerç Internacional, i per la formació continuada especialitzada en gestió empresarial. Per poder dur a la pràctica aquesta nova metodologia, UEmpresa té des d’aquest curs un nou edifici a l’antiga FUB2, que s’ha remodelat completament per donar resposta als requeriments formatius d’un model educatiu que vol ser una experiència transformadora tant en l’àmbit personal com social.

"Volem que totes les persones que es formin a UManresa com a professionals de l’empresa rebin tan bona preparació com sigui possible per afrontar els reptes actuals de la gestió i direcció empresarial, però que també siguin persones amb voluntat de canviar les coses per fer una societat millor", assenyala Marc Bernadich Màrquez, doctor en Administració i Gestió d’Empreses, i director dels estudis d’Empresa d’UManresa.

«Volem que totes les persones que es formin a UManresa com a professionals de l’empresa rebin tan bona preparació com sigui possible per afrontar els reptes actuals de la gestió i direcció empresarial, però que també siguin persones amb voluntat de canviar les coses per fer una societat millor»

L’edifici UEmpresa s’ha remodelat completament

Integració d’universitat i empresa

Una de les característiques bàsiques del nou model és la integració entre universitat i empresa. "És fonamental que l’empresa estigui a dins de la Universitat, que cooperem, que estiguem agermanats", explica Bernadich. Aquest nou model, doncs, vol que l’empresa percebi la Universitat com a seva, que se’n senti part i que hi contribueixi aportant el seu coneixement del dia a dia de la gestió empresarial. A la llarga, això acaba beneficiant tothom, ja que l’empresa pot captar talent, pot contribuir a dissenyar el perfil del treballador que necessita i pot aprofitar el potencial de formació corporativa directiva que ofereix la universitat per estar al dia pel que fa a les noves tendències i la innovació en matèria de gestió.

És amb aquesta finalitat que la remodelació de l’edifici FUB2 incorpora espais que faciliten que la Universitat es converteixi en un autèntic punt de trobada de la Universitat amb el món empresarial, on convisquin recerca, consultoria, plataformes d’acceleració d’idees de negoci i formació especialitzada. Aquest curs 2022-2023 aquesta permeabilitat ja s’ha pogut veure en la celebració de la Fira Borsa de Treball, que posa en contacte empreses i estudiants interessats a fer-hi pràctiques. La trobada s’ha desenvolupat en un dels nous espais de l’edifici UEmpresa, l’Àgora, que precisament vol tenir aquest paper de punt de trobada.

La darrera edició de la Fira Borsa de Treball es va fer el passat mes d’octubre i per primera vegada es va dur a terme al nou espai Àgora

Una metodologia innovadora

Partint de l’experiència d’una llarga trajectòria formant directius i gestors d’empreses, el nou equip d’UManresa ha elaborat una nova metodologia perquè l’experiència de l’alumnat sigui totalment transformadora. Es tracta que cadascun dels estudiants tingui el propi Student Journey Map, una guia de desenvolupament personal i professional, que impactarà més enllà de la seva etapa universitària i que li serà útil en el futur, quan s’incorpori al món laboral.

Cadascun dels estudiants té el propi Student Journey Map, una guia de desenvolupament personal i professional, que impactarà més enllà de la seva etapa universitària i que li serà útil en el futur, quan s’incorpori al món laboral

«El que volem —explica Marc Bernadich— és que l’alumne faci un viatge des del món de les idees i de l’autoreflexió fins a la praxi professional». En aquest viatge, l’estudiant d’UEmpresa trobarà classes magistrals memorables, haurà de fer lectures seleccionades entre la Universitat i el teixit empresarial i participar en debats, aprendrà a través de la simulació, treballarà en la resolució de casos reals d’empreses del territori, haurà de sotmetre’s a una avaluació de les competències que ha de tenir qualsevol persona que es vulgui dedicar a l’administració i gestió empresarial, i podrà aprofitar els avantatges de créixer professionalment i personalment participant en algun intercanvi internacional.

Estudiantat d’UManresa participant en un debat a l’espai Àgora

Classes magistrals amb sentit, lectura i debats per assimilar coneixement

El coneixement teòric, avui en dia, està a l’abast de tothom. Per això, la metodologia d’UEmpresa parteix de la base que qualsevol classe magistral que s’imparteixi als estudis ha de ser significativa i deixar empremta en l’alumne. Són classes curtes, que deixen un pòsit de coneixement, però també de curiositat, que inciten l’alumne a continuar aprenent a partir de les indicacions dels docents.

Llegir és una altra de les bases generadores de coneixement que s’utilitza als estudis d’UEmpresa. Cadascuna de les assignatures té assignada la lectura d’un llibre, que posteriorment, es debat a l’aula seguint diferents metodologies. Debatre, en diferents formats i amb els companys, fa que el coneixement adquirit amb la lectura vagi més enllà i que suposi un creixement en l’aprenentatge assolit. Al mateix temps, l’obligatorietat de la lectura atorga a l’alumne una nova responsabilitat de treball autònom a casa i l’obliga a concentrar-se en conceptes que posteriorment es desenvoluparan a l’aula. Per a la realització d’aquests debats, UEmpresa disposa de l’espai Àgora, una aula oberta, polivalent, que permet treballar en diferents disposicions i que inclou una grada en format d’àgora per a la realització d’aquest tipus d’activitats.

La simulació en l’àmbit empresarial, una bona fórmula per a l’aprenentatge significatiu

Si hi ha una metodologia docent que identifica UManresa, aquesta és la simulació. En el cas dels estudis d’Empresa, el seu ús s’ha estès tant al grau en Administració i Direcció d’Empreses com als CFGS d’Administració i Finances, i Comerç Internacional del Campus Professional. En tots aquests estudis se simulen casos reals per a l’entrenament d’habilitats professionals. No és pas cap novetat, perquè ja fa anys que els estudis d’empresa apliquen aquesta metodologia. La innovació es troba en el fet que el nou edifici UEmpresa té un espai creat expressament per a aquest tipus d’activitats, en què la simulació de casos reals permet entrenar les habilitats professionals que ha de tenir qualsevol persona que es vulgui dedicar a la direcció i gestió d’empreses.

El nou edifici UEmpresa té un espai creat expressament per a la simulació de casos reals, que permet entrenar les habilitats professionals que ha de tenir qualsevol persona que es vulgui dedicar a la direcció i gestió d’empreses

En aquest espai dedicat a la simulació, una aula on es duu a terme la simulació separada per un vidre d’un altre espai per a l’observació i equipada amb tecnologia per a l’enregistrament i revisió de l’actuació, l’estudiantat s’ha d’enfrontar a situacions concretes que molt possiblement haurà de resoldre o afrontar quan s’incorpori al món laboral. Aquesta és una metodologia que permet treballar l’aplicació de continguts teòrics a casos pràctics.

El nou edifici UEmpresa té espais creats expressament per a la simulació

La simulació es duu a terme també en el que es coneix com a simulació freda, en la qual, en lloc d’interactuar amb actors, es fa amb programaris creats expressament per al desenvolupament d’habilitats que han de tenir els graduats en ADE. La simulació freda es fa a l’aula d’informàtica.

Avaluació de competències i habilitats

Prenent l’exemple de les ACOES de l’àmbit de la Medicina, l’avaluació competencial estructurada, el grau en ADE d’UManresa ha innovat i des d’aquest curs farà una avaluació de les habilitats que ha de tenir qualsevol persona que hagi passat pel grau en ADE abans d’incorporar-se al món laboral. Abans d’aplicar aquesta avaluació, des dels estudis, amb la col·laboració de les empreses, s’han identificat les habilitats que han de tenir els futurs gestors i directius d’empreses per donar resposta a les necessitats de gestió del dia a dia d’una empresa. A diferència de la simulació, que fa referència a situacions reals, aquesta altra avaluació és molt més concreta, molt més del dia a dia. Es podria parlar, per exemple, de saber elaborar una nòmina, liquidar uns impostos o atendre una inspecció fiscal.

En total, s’avaluen fins a un centenar d’habilitats que caldrà superar una a una. Marc Bernadich explica "que creiem que és una eina molt interessant perquè ens acosta al món laboral, per una banda, i objectiva els aprenentatges realitzats per l’alumne i li dona la seguretat a l’hora d’aplicar-ho en un entorn real, per l’altra". Val a dir que aquesta avaluació de competències és un altre dels exemples de la integració universitat/empresa, ja que s’han dissenyat conjuntament entre el professorat i el món empresarial.

Si l’empresa entra a la universitat, la universitat també va a l’empresa 

Aquest binomi i integració es fa palès també en un altre dels eixos metodològics d’UEmpresa, que és el de la resolució de casos. Una resolució que es treballa a les aules, sobre casos pràctics d’empreses del territori, bàsicament empreses col·laboradores del programa Prèmium. A diferència d’altres experiències de resolució de business case, en el cas de la metodologia d’UEmpresa, la resolució final surt de les aules i es fa sempre a la seu de les empreses, de manera que es pot contrastar in situ el treball que s’ha fet prèviament a l’aula i amb la participació dels directius de les empreses.

Pràctiques i estades a l’estranger

Amb la voluntat que l’aprenentatge de l’estudiantat traspassi les aules, el model d’UEmpresa aposta també per potenciar els intercanvis internacionals i les estades en universitats europees amb les quals UManresa té acords, tant propis com del programa Erasmus.

Per fer possible aquest model i aquesta connexió universitat/empresa, UManresa compta amb la implicació de 39 empreses col·laboradores del Programa Prèmium, un exemple de bona pràctica universitària, que ha estat seleccionat per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

UManresa compta amb la implicació de 39 empreses col·laboradores del Programa Prèmium, un exemple de bona pràctica universitària, que ha estat seleccionat per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU)

Aquestes 39 empreses, implicades en la selecció de les lectures dels estudiants i en la definició de les habilitats que han de tenir, fan una aportació econòmica per contribuir a la formació en idiomes i en habilitats digitals de l’estudiantat d’UManresa, crucials per a qualsevol persona que es vulgui dedicar a la direcció i gestió d’empreses. Aquestes mateixes empreses són les que ofereixen la majoria de les places per a les estades de pràctiques remunerades que poden fer els alumnes d’ADE a partir de segon curs.

Tot plegat, explica el director dels estudis, Marc Bernadich, "respon a la voluntat que el pas de l’estudiantat d’empresa per UManresa impliqui també una transformació humanística, integral de la persona, que faci que guanyi en sentit crític i reflexiu i en totes les capacitats i qualitats que s’esperen d’un gran professional, i que faci que tingui impacte en el territori, un impacte positiu capaç de transformar cap a bé la societat".

Comparteix: