La Facultat de Medicina posa en marxa el grau en Odontologia el curs que ve

Comparteix:

  • La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) oferirà aquests estudis de cinc anys de durada amb una oferta inicial de 60 places
  • L’objectiu és formar odontòlegs amb els coneixements, les habilitats i les actituds per exercir una professió en evolució contínua
  • Els nous graus en Odontologia i Audiologia General es poden oferir amb la qualitat necessària gràcies a la trajectòria i l’experiència adquirida amb el grau en Medicina, del qual enguany es graduarà la primera promoció, que ha consolidat equips acadèmics i de gestió potents

A les societats occidentals, més del 50 % de la població presenta alguna patologia bucodental. En les últimes dècades, l’interès de la població per la salut i la higiene bucodental ha anat en augment i cada vegada es potencien més els programes de prevenció, detecció i intervenció en aquest àmbit. Amb tot, la societat catalana ha de liderar el repte de la iniquitat en l’atenció odontològica per raons d’edat i/o renda, i el repte de la innovació en l’atenció odontològica. En aquest context, la demanda d’estudis superiors d’Odontologia s’ha anat incrementant i la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), sensible a aquesta necessitat, a partir del curs 2023-2024 començarà a impartir el grau en Odontologia, que se sumarà a l’actual de Medicina i al d’Audiologia General. La nova titulació tindrà una durada de 5 cursos, constarà de 300 ECTS en total i oferirà 60 places en modalitat presencial.

La societat catalana ha de liderar el repte de la iniquitat en l’atenció odontològica per raons d’edat i/o renda, i el repte de la innovació en l’atenció odontològica

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina, aposta per aquesta formació amb l’objectiu de formar professionals altament capacitats que puguin integrar-se en centres sanitaris de pràctica clínica públics i privats. La formació es farà al Campus Medicina de la UVic-UCC: els tres primers cursos, a Vic, a la Facultat de Medicina, i els dos darrers, a Manresa. Marina Geli, directora general de la FESS, afirma que «el nou grau en Odontologia és fruit dels acords federatius entre Vic i Manresa per a la creació de la UVic-UCC i de la FESS». Segons explica, «igual que el grau en Medicina i l’Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), Odontologia és un projecte territorial i, alhora, amb projecció internacional».

Més d’un miler d’hores de pràctiques

En la formació dels futurs dentistes de la UVic-UCC, les pràctiques adquiriran un gran protagonisme. Es faran amb pacients reals i sumaran al voltant de 1.100 hores, xifra superior a la d’altres universitats que imparteixen el grau en Odontologia. Les pràctiques tindran lloc a diversos centres sanitaris, principalment a la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages (COU+) i també a la nova clínica odontològica i de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, que es posarà en marxa en el context del nou grau.

En el marc de les diferents assignatures que componen el grau, els estudiants faran estades als serveis d’odontologia comunitària dels centres d’atenció primària de la Catalunya central, a clíniques odontològiques amb unitats especialitzades, i a altres centres sanitaris col·laboradors que tenen serveis d’odontologia i amb els quals la Universitat té subscrits convenis de pràctiques.

Les pràctiques adquiriran un gran protagonisme, es faran amb pacients reals i sumaran al voltant de 1.100 hores, xifra superior a la d’altres universitats que imparteixen el grau

Nous espais

La posada en marxa dels graus en Odontologia i Audiologia General coincideix amb una ampliació dels espais per a aules i laboratoris de la Facultat de Medicina de 1.500 m2. Així, el nou curs, la Facultat de Medicina disposarà de l’entorn de 5.000 m2 d’espai docent.

Amb tota aquesta ampliació, el Campus Medicina a Vic té espais com un laboratori d’anatomia (amb una sala de dissecció i una taula Sectra), un laboratori de preclínica (amb eines de simulació de la cavitat oral), i un laboratori de tecnologia (amb escàners intraorals, impressores 3D, làsers, càmeres, eines de realitat virtual i programari de gestió odontològica i de radiografies digitals, entre d’altres).

El Campus Medicina a Manresa disposa d’un laboratori de preclínica i d’una aula CAD-CAM, orientada principalment al disseny assistit per ordinador de pròtesis. Aquests dos laboratoris han de permetre, junt amb la Clínica Odontològica Universitària (COU+), completar la formació pràctica tant en contextos de simulació com amb pacients reals. A més, les instal·lacions de la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages tindran fins a 18 boxs específics d’odontologia i incorporaran el servei d’odontologia al seu equip multidisciplinari. Per altra part, caldrà sumar-hi els espais i serveis que hi haurà a la nova clínica odontològica de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic que entrarà en funcionament.

La posada en marxa dels graus en Odontologia i Audiologia General coincideix amb una ampliació dels espais per a aules i laboratoris de la Facultat de Medicina de 1.500 m2

Metodologies actives i formació contínua

El grau en Odontologia es caracteritzarà per la tecnologia, que s’integrarà a tot el procés formatiu, i per l’ús de metodologies actives, seguint el sistema docent propi de la Facultat de Medicina. Així, a més a més de les classes magistrals, els estudiants aprendran a partir de la simulació clínica, l’aprenentatge basat en casos clínics, i seminaris i tallers, entre d’altres. Roberto Elosua, degà de la Facultat de Medicina, comenta que «és una oportunitat, perquè l’estudiant és al centre del procés d’aprenentatge, prenent una responsabilitat i un rol actiu al llarg de tota la seva formació».

En aquesta titulació es podran fer estades de mobilitat internacional, principalment a quart i cinquè curs, i el treball de fi de grau (TFG) estarà orientat a la recerca i a la investigació en el camp de l’Odontologia. La UVic-UCC preveu garantir la continuïtat formativa posterior al grau en Odontologia amb una oferta de màsters universitaris en aquest àmbit, conjunta entre els campus de Vic i de Manresa.

«L’estudiant és al centre del procés d’aprenentatge, prenent una responsabilitat i un rol actiu al llarg de tota la seva formació»

Forta demanda i alts nivells d’ocupació

Els titulats i les titulades en Odontologia registren una alta taxa d’ocupació una vegada finalitzen els estudis. Segons l’última enquesta d’inserció laboral realitzada per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), el 2020, el 93,2 % dels titulats en Odontologia a Catalunya estaven ocupats mig any després d’acabar els estudis, i el 83,6 % ho feia assumint les funcions específiques per a les quals habilita la titulació. El 91,8 %, a més a més, tenia feina menys de tres mesos després de graduar-se.

Les sortides professionals d’aquests estudis són diverses, des de la pràctica clínica en centres públics de la xarxa sanitària (comunitària, hospitals, serveis d’estomatologia o odontologia, etc.) fins a centres de pràctica clínica privada. Els graduats en Odontologia també poden dedicar-se a la docència o a la recerca, en centres o empreses d’innovació o en departaments d’I+D. L’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), del qual la UVic-UCC és membre i que actualment inclou nou grups de recerca en l’àmbit de la salut, incorporarà l’Odontologia entre les seves línies de treball.

Comparteix: