«L’acord federatiu entre Vic i Manresa estableix un marc de cooperació i governança inèdit al sistema universitari català»

Comparteix:

Anna Erra Solà (Vic, 1965) és diplomada en Magisteri i llicenciada en Geografia i Història. És alcaldessa de Vic des de l’any 2015, raó per la qual ostenta la presidència del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. També és diputada al Parlament de Catalunya pel grup JxC.

Com veieu la situació que està vivint la ciutat i la Universitat amb motiu de la Covid-19?

Són uns temps realment molt complicats i molt difícils d'entendre, cosa que encara afegeix incertesa a la incertesa de la malaltia en si. Tant la ciutat com la Universitat han reaccionat a l'excepcionalitat de les circumstàncies amb molta enteresa enmig del desconcert i les dificultats que tot plegat comporta.

Sé que la Universitat ha pogut continuar la vida acadèmica amb molta normalitat ja que la institució estava pràcticament preparada per passar, si calia, a treballar en línia, i així ho ha fet. En pràcticament una setmana els estudiants van passar d'assistir a classe a connectar-se amb el professor professorat des de casa sense problemes importants, i això és una proesa si pensem en el nombre de persones que implica tant a una banda com a l'altra de la línia. Aquest és un fet que, enmig de la desgràcia, ens enorgulleix i ens fa sentir part d'una comunitat compromesa, implicada i amb voluntat de superar els reptes que es presentin.

I això és el que el moment actual requereix i demana a tota la societat. Sé que les condicions no són extrapolables (la realitat d’altres empreses no permet fer un salt com el que la UVic-UCC ha fet), però l'actitud i la voluntat sí. La Universitat és una part molt important de la nostra societat, i el seu exemple ens ha transmès energia i ens ha donat esperança. No solament perquè ha continuat fent la seva feina amb relativa normalitat, sinó perquè hem vist, dia a dia, com la comunitat universitària ha contribuït a la lluita contra la Covid-19: estudiants i professorat d'Infermeria que s’han incorporat a treballar de forma voluntària en centres de salut; docents de la Facultat de Medicina que combinen la intensa tasca clínica amb les classes; alumnat i professorat de l’àmbit de l’Educació que treballa en l’atenció a la diversitat o en residències de persones grans... Des de la institució també s’han impulsat nombroses iniciatives solidàries com aportar materials als hospitals.

Estic realment impressionada de la resposta que, no solament com a ciutat, sinó també com a societat, des de tots els àmbits, estem donant a aquesta situació de dolor i de dol per a tantes famílies i d'incertesa per a tots.

«La Universitat és una part molt important de la nostra societat, i el seu exemple ens ha transmès energia i ens ha donat esperança»

Què és la Fundació Universitària Balmes?

L’Ajuntament de Vic, l’Escola Universitària Balmes i Eumo Editorial varen constituir el 9 de gener de 1985 la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) per exercir la titularitat de l’Escola Universitària de Mestres Balmes i d’Eumo Editorial i tenir l’instrument d’articulació dels estudis universitaris de Vic, amb un Patronat format per deu persones amb l'alcalde de Vic –aleshores Ramon Montanyà– com a president.

Aquests estatuts han tingut diverses modificacions per adaptar-los a la realitat de cada moment. El 1998, un cop aprovada la Universitat de Vic pel Parlament de Catalunya, es van modificar per ampliar el Patronat amb més representants de la Universitat i de l’Ajuntament de la ciutat. Una de les seves primeres accions va ser l’aprovació de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat. L'any 2002 es van modificar perquè s'hi poguessin incorporar tres representants del Govern de la Generalitat de Catalunya, fet que permetia obtenir un finançament estable per a la UVic, i perquè la màxima institució catalana s’impliqués en el govern de la Universitat. El gener de 2010 s'adapten els Estatuts al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, pels quals la FUBalmes passa a ser una fundació privada de naturalesa pública, amb un Patronat de 20 membres, amb majoria dels representants municipals i de la Generalitat de Catalunya. El 2013 s'ampliava el mateix Patronat fins a 35 persones, i s'aprovaven de les Normes d’Organització i Funcionament que consolidaven el nou model de governança de la UVic.

Actualment les NOF s'han actualitzat per adaptar-les a la nova realitat normativa i respondre alhora al model federatiu de la Universitat.

Després de la federació amb la Fundació Universitària del Bages el 2014, com queden repartides les funcions?

La Fundació Universitària Balmes és l'entitat titular del conjunt de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària del Bages ho és dels estudis universitaris que s'imparteixen a Manresa. L'1 de març de 2019, en un acte a la Conselleria d'Empresa i Coneixement, la FUBalmes i la FUBages vàrem renovar el contracte federatiu perquè tingués una durada indefinida i dotés la federació d'una major estabilitat.

L'acord federatiu estableix un marc de cooperació i governança inèdit al sistema universitari català que es fonamenta en l'autonomia de gestió i en la corresponsabilitat en l'impuls a projectes d'interès comú. És una estructura que genera sinergies i complementarietats en la configuració de l'oferta docent, en l'impuls a l'activitat de recerca i transferència de coneixement i en la dinamització de les xarxes de relacions amb el teixit econòmic, social i empresarial de l'entorn.

La federació posa en valor la capacitat de lideratge de l'àmbit local al conjunt del país, també en matèria universitària, i adopta un model de governança que ha estat d'èxit per a totes dues parts. Aquest model es basa en la convivència entre una gestió privada enfocada a l'eficiència en els resultats, compatible amb una ferma vocació de servei públic i un compromís actiu amb el desenvolupament de l'entorn, tant en termes socioeconòmics com de qualitat de vida o de desenvolupament humà.

«El pacte federatiu implica que la UVic-UCC és la universitat de referència de la Catalunya central amb dos grans campus federats, un a Vic i un a Manresa»

En què consisteix el pacte federatiu?

El pacte implica que la UVic-UCC és la universitat de referència de la Catalunya central amb dos grans campus federats, un a Vic i un a Manresa. Es basa en quatre principis: El principi de pacte federatiu, pel qual cadascuna de les entitats federades assumeix la gestió dels centres que en formen part, amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials i estableixen una relació de col·laboració institucional estratègica i de corresponsabilitat en l'ordenació acadèmica de manera que el conjunt conforma una única universitat distribuïda en diverses ciutats. El principi de subsidiarietat, que implica el suport, ajuda i reforç entre les institucions, sense substituir-se l'una a l'altra, de manera que tot allò que es pugui fer en el territori més proper es faci allà i no en un altre territori, sumant complementarietats i sinergies. El principi de màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de les entitats federades pel qual cada institució elabora i gestiona autònomament el seu pressupost, determina l'import de les matrícules i gestiona els convenis de col·laboració amb entitats externes, i el principi de cooperació federativa pel qual les dues entitats federades es comprometen a fer tot el possible per implicar l'altra entitat en el desenvolupament de nous projectes acadèmics, de recerca, de transferència de coneixement i/o de desenvolupament territorial.

«Aquest curs 2019-2020 el grau en Medicina ja imparteix el tercer curs i compta amb unitats docents a Vic i a Manresa per desenvolupar els continguts i les pràctiques del cicle clínic»

Com s'integra la Fundació per als Estudis Superiors en Ciències de la Salut en aquesta federació?

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) és una entitat sense ànim de lucre impulsada el 16 de gener de 2015 per la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages amb l'objecte de desenvolupar estudis universitaris i activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les Ciències de la Salut i en el marc de la UVic-UCC. El 20 de desembre de 2016, la FUBalmes i la FESS van signar un contracte federatiu que contempla la impartició del grau en Medicina –que aquest curs 2019-2020 ja imparteix el tercer curs i compta amb unitats docents a Vic i a Manresa per desenvolupar els continguts i les pràctiques del cicle clínic–. Aquest acord recull, també, que cadascuna de les entitats federades assumeix la gestió dels centres que en formen part amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials. La Fundació, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, està regida per un patronat que pot tenir fins a un màxim de 20 membres.

«L’estudi del valor social global de la UVic-UCC que analitza i monetitza el valor social de la institució el curs 2017-2018, arriba a la conclusió que el seu valor social consolidat està 9,5 vegades per sobre de les subvencions rebudes»

Què suposa la Universitat per a la Catalunya central?

L'any 2019 la Universitat va presentar el segon informe d’impacte econòmic de la institució. Aquest estudi, que se centrava en l’impacte de l’activitat universitària del campus Vic, xifrava en 110 milions d’euros la quantitat que aquest campus aportava a l’economia catalana i en 1.942 els llocs de treball creats de manera directa i indirecta durant el curs 2017-2018.

Després s'ha fet l’estudi del valor social de la UVic-UCC global dels dos campus, Vic i Manresa, que analitza i monetitza el valor social de la institució el mateix curs 2017-2018, i arriba a la conclusió que el seu valor social consolidat està 9,5 vegades per sobre de les subvencions rebudes. Concretament, aquest valor social era de 64.268.260 d’euros respecte els 6.755.910 milions d’euros de subvencions rebudes durant el curs analitzat. I pel que fa a l’aportació o retorn de la Universitat a l’Administració, veiem que és de més del doble que les subvencions rebudes. Així doncs, i sense cap dubte, la Universitat és una riquesa per a la Catalunya central i per al país.

Com es concreta el campus-ciutat a Vic?

Tot i que la Universitat va comptar amb les primeres instal·lacions al carrer de Miramarges, rere les estacions de tren i d'autobusos, que després van créixer més a l'oest amb un edifici de nova planta, la rehabilitació de la masia Torre dels Frares i la residència privada RUVic, posteriorment ha anat creixent per tota la ciutat. Primer va ser cap al nord-oest amb l'edifici de CAFE a la zona esportiva, després al centre, a la Casa de Convalescència, on hi ha el Rectorat i la seu de la FUB, i després a Can Baumann, al nord-est, on es va instal·lar la Facultat de Medicina.

Aquest model que vol abastar tota la ciutat continua amb els principals projectes que tenen l'Ajuntament i la Fundació Universitària Balmes pel que fa a inversions i equipaments. Un d’ells és el trasllat del Centre Tecnològic Beta a Can Baumann per instal·lar-hi un campus cientificotècnic que faciliti una simbiosi entre Universitat i instal·lacions industrials. L’obra, que tindrà un cost de dos milions d’euros i ocuparà 1.500 metres quadrats, s’espera que estigui enllestida a finals de l’any 2020. També hi ha en construcció la RUVic-2, una segona residència universitària impulsada per un propietari privat en coordinació amb la Universitat i que oferirà 300 places a la carretera de Roda, molt a prop de la Facultat de Medicina.

Un altre dels projectes destacats que es podria inaugurar a finals de l’any que 2020 és el Paranimf de la Universitat a l’antiga església de l’Hospital de la Santa Creu que llinda amb la Casa de Convalescència. Amb capacitat per gairebé 300 persones, estarà obert tant a usos universitaris com a usos de ciutat. Per a força més endavant hi ha previst instal·lar el Centre d'Estudis Sanitaris i Socials al sud, i fer un complex de salut a la zona de l'Atlàntida, a l'est d la ciutat.

Totes aquestes inversions van sempre vinculades a l'obtenció de finançament extern, ja que els recursos de la Universitat són, naturalment, limitats.

Ens trobem, doncs, amb una roda d'instal·lacions –possibles gràcies a inversions vinculades a finançament extern– a l'eix de la qual hi ha l'edifici del Rectorat i la FUB, al centre de la ciutat, que permet arribar a tot arreu a peu en 10-15 minuts. Per això mateix podem parlar d'un campus-ciutat o d'una ciutat-campus. I la mateixa identificació que hi ha des d'un punt de vista de governança entre l'Ajuntament i la Universitat, hi ha de ser també entre ciutadania i comunitat universitària.

Estem convençuts que el coneixement i la recerca són els dos eixos de futur més importants amb què pot comptar una ciutat, i tant des de l'Ajuntament com des de la Fundació Universitària Balmes fem tot el que està a la nostra mà perquè la ciutat sigui realment un pol d'atracció en aquests àmbits.

Comparteix: