La nova Escola de Postgrau de la UVic, una aposta estratègica per al futur de la Universitat

Comparteix:

  • La formació contínua és la porta que dona accés a l’especialització cada cop més necessària per adaptar-se a les noves realitats socials i empresarials
  • Per poder donar més múscul i focalitzar més bé la formació contínua, la UVic ha creat l’Escola de Postgrau, que agafa el relleu del Centre Internacional de Formació Contínua
  • La nova oferta inclourà una metodologia més flexible, que potenciarà la multimodalitat i la presència de formacions online, i tindrà el suport de la Unitat de Validació i Acreditació, que vetllarà per la qualitat dels programes formatius
  • Potenciar l’Escola de Postgrau en aquests moments és clau per dos aspectes: per la davallada demogràfica que vindrà i perquè el 80 % dels professionals actuals necessitaran reciclar-se en els pròxims cinc anys. Per tant, “les possibilitats de creixement en aquest àmbit seran enormes”, afirma el director de l’Escola, Eduard Prats

Ja fa molts anys que aprendre al llarg de la vida ha deixat de ser allò que feien algunes persones amb ganes de satisfer les seves inquietuds personals, per esdevenir una necessitat imperiosa per mantenir-se actiu en un món econòmic que canvia a una velocitat de vertigen. Des del moment en què un professional accedeix al mercat laboral, la formació contínua esdevé aquella porta que dona accés a l’especialització cada cop més necessària per adaptar-se a les noves realitats socials i empresarials.

A les universitats, la formació contínua també ha deixat de ser una manera més d’augmentar el nombre d’estudiants i, per tant, d’obtenir més ingressos, i s’ha convertit en una aportació indispensable al servei de la ciutadania per fer créixer la competitivitat del país i combatre l’obsolescència creixent dels seus professionals, siguin del sector que siguin.

La formació contínua, un servei de la universitat a la ciutadania per fer créixer la competitivitat del país i combatre l’obsolescència dels seus professionals

Amb l’objectiu de poder donar més múscul i focalitzar més bé la formació contínua, la UVic ha creat l’Escola de Postgrau, que agafa el relleu del Centre Internacional de Formació Contínua. Amb aquest canvi, la nova Escola s’equipara als centres de formació contínua que tenen les altres universitats del país, i alhora es converteix en la primera pedra d’un futur centre que ha d’aplegar totes les escoles de formació contínua dels centres federats de la UVic-UCC.

L’Escola de Postgrau s’equipara als centres de formació contínua de les altres universitats i es converteix en la primera pedra del futur centre de formació contínua de la federació UVic-UCC

Intensificar les relacions amb l’entorn

El director de la nova Escola de Postgrau, Eduard Prats, té molt clar que "la UVic té una fortalesa importantíssima pel fet de ser una universitat jove i reconeguda en els rànquings", i que el que toca ara "és avançar-nos per marcar una estratègia que ens permeti omplir els buits que creiem que el teixit social i empresarial necessita emplenar d’acord amb els àmbits en què la UVic és referent". També afirma que anar a remolc de les necessitats del mercat ha estat fins ara una estratègia satisfactòria "perquè ens ha portat on som ara, gràcies a programes i acords sòlids amb persones i institucions referents en els seus camps", però que "és important anar cap endavant, fent una aposta decidida per intensificar la relació amb el teixit empresarial del nostre entorn, i conèixer quin tipus de formació necessiten les empreses i els organismes de la nostra àrea d’influència natural".

«Intensificar la relació amb el teixit empresarial de l’entorn és una de les grans apostes de la nova Escola de Postgrau»

Una nova metodologia basada en la multimodalitat

Una de les novetats de l’oferta formativa de l’Escola de Postgrau és que aquesta serà molt més dinàmica i flexible en tots els sentits. En primer lloc, perquè s’anirà produint al llarg de tot el curs, trencant l’estacionalitat que tradicionalment tenen els programes de llarga durada i que solen coincidir amb l’inici del curs acadèmic. Així mateix, en un programa formatiu, hi podran conviure sessions sincròniques, asincròniques, avaluacions autocorrectives i projectes que requereixin tutorització, i tant podran ser totalment en línia com optar per un format multimodal.

Dinamisme, flexibilitat, impuls de la multimodalitat, tres dels aspectes que definiran la nova formació

És, doncs, d’esperar que en els programes que impulsarà l’Escola, siguin màsters, postgraus, diplomes o cursos d’especialització, així com els cursos fets a mida, la formació online hi tindrà un paper destacat, i que s’hi podrà introduir en diferents nivells: des d’aquells en què la virtualitat hi tindrà poca presència, fins als programes formatius que s’oferiran totalment en línia, com és el cas del postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada, que ha fet el salt de presencial a online, o el Postgrau en Place Branding i Gestió Estratègica del Territori, nascut digital des d’un principi. "D’aquesta manera podrem arribar a un públic objectiu molt més ampli, i això ens permetrà trencar fronteres i despertar l’interès de molts més professionals arreu del país", afirma Prats.

Una altra de les novetats són els programes multimodals que combinen les sessions virtuals amb les presencials de caràcter pràctic, com el màster en Gestió i Màrqueting Esportiu, en el qual les sessions presencials inclouen visites a empreses, instal·lacions i esdeveniments esportius.

Amb vista al primer trimestre del 2023, i seguint aquesta estratègia, l’Escola també llançarà un curs d’especialització totalment online en Màrqueting Farmacèutic i Transformació Empresarial del Sector Farmacèutic, que aglutinarà un claustre de professors referent en aquest àmbit i que oferirà una visió de 360 graus del sector, a més dels coneixements necessaris per construir una estratègia de màrqueting que tingui en compte tots els stakeholders.

Millora dels processos interns

L’Escola de Postgrau té el suport de la Unitat de Validació i Acreditació, que dirigeix el delegat del rector per a la Formació Contínua, Josep Ayats, i que vetlla perquè tots els estudis que s’ofereixen, tant els que es promouen des del Campus UVic com els que impulsen totes les entitats federades i centres adscrits de la UVic-UCC, compleixin els mateixos estàndards de qualitat.

L’Escola de Postgrau buscarà noves dinàmiques amb facultats i serveis per impulsar les noves propostes formatives

D’acord amb aquesta garantia de qualitat de tota l’oferta formativa, l’Escola pretén generar noves dinàmiques a l’hora d’impulsar propostes formatives de nova creació des de les diferents facultats i serveis de la universitat, que s’avaluaran des d’un punt de vista estratègic i qualitatiu per tal de poder-les incorporar a l’oferta acadèmica. Algunes d’aquestes propostes són formacions curtes vinculades a programes de llarga durada "i que serviran com a tast per poder convèncer futurs estudiants de màsters, postgraus i cursos d’especialització", afirma el director de l’Escola.

Una aposta estratègica per al futur

Per Eduard Prats, posar en aquests moments el focus a potenciar la formació contínua de la Universitat pren tot el sentit del món, especialment per dos motius. D’una banda, perquè som davant d’una davallada demogràfica que podria afeblir l’afluència d’estudiants als graus, tot i que, segons ell, "possiblement patirem menys que altres institucions perquè tenim una mida que ens permet ser a prop de l’estudiantat i garantir-li una bona taxa d’ocupabilitat".

«En el context actual, les possibilitats de creixement de la formació contínua són enormes», afirma Eduard Prats

De l’altra banda, perquè es calcula que el 80 % dels professionals en actiu en l’actualitat s’hauran de reciclar en el termini de cinc anys i, per tant, "les possibilitats de creixement de la formació contínua seran enormes", afirma. En aquest sentit, des del Ministeri d’Universitats fa temps que es fa una crida al sistema universitari a aprofitar l’oportunitat de convertir-se en l’espai de referència on s’ha de desenvolupar aquesta formació. "Som capaços de fer-ho bé si som hàbils per crear una oferta que respongui a les necessitats reals del mercat. I estem preparats per al repte!", conclou.

Comparteix: