«La voluntat de la Càtedra és contribuir a construir un món millor des de les organitzacions»

Comparteix:

Albert Estiarte Duocastella és metge de les seleccions estatals de waterpolo, amb les quals ha estat vuit cops olímpic; director adjunt de la Fundació Althaia, i Medalla al Mèrit Esportiu de l’Ajuntament de Manresa. Des del desembre de 2022, és sotsdirector de la Càtedra de Lideratge en Valors de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb seu al Campus Manresa.

D’on sorgeix la Càtedra de Lideratge en Valors? Per què a la UVic-UCC? Per què a Manresa?

La formació en gestió i lideratge per a directius d’organitzacions de tipologia diversa és un dels àmbits en els quals el Campus Manresa de la UVic-UCC té una llarga trajectòria i reconeixement. Aquesta experiència s’ha traduït en cursos a mida per a centres i serveis de salut, en formació d’alts càrrecs de petites i mitjanes empreses, o també en formació i assessorament d’alts directius de ministeris de salut de diferents països. D’altra banda, des de fa uns anys, a UManresa hem treballat intensament en la definició dels valors que orienten la nostra feina, tant des del punt de vista acadèmic com també corporatiu. Hem reflexionat col·lectivament amb un enfocament teòric sense oblidar la seva aplicació concreta en el dia a dia. La creació de la Càtedra de Lideratge en Valors és un pas més en aquesta línia de treball, que ens permet aprofundir específicament en l’àrea de confluència d’aquests dos elements: lideratge i valors.

Ha estat una idea que s’ha anat coent a foc lent durant gairebé tres anys. En vam començar a parlar l’any 2020. Primer, es va haver d’aterrar el concepte i definir-ne els límits; després, incorporar-hi nous punts de vista, amb la participació de col·laboradors interns. Superada la fase de conceptualització, va ser l’hora de compartir el projecte, d’explicar-lo i de fer-lo gran, no només en dimensions, sinó també, sobretot, en ambició i projecció. Buscàvem amplitud de mires en els objectius i la profunditat en els canvis en les persones, en les organitzacions i en la societat. Una trajectòria prèvia de respecte mutu i d’anys de col·laboració positiva amb Valentí Martínez va ser clau per decidir-nos a picar ben alt i compartir la nostra idea amb Pep Guardiola i Manel Estiarte. Les converses entre tots quatre es van allargar perquè teixir relacions i complicitats demana temps i mirada llarga. Vam passar de l’exploració a l’expectació, de la curiositat a l’interès, del suport a la implicació.

I, finalment, la idea va prendre cos. La Càtedra es va crear formalment el desembre de 2022 i en fèiem la presentació pública el juliol de 2023. Amb el nou curs, ja ha començat a desplegar les seves activitats en l’àmbit de la formació i la divulgació i, de manera més lenta, però molt significativa, també en el de la recerca.

«La Càtedra es va crear formalment el desembre de 2022 i en fèiem la presentació pública el juliol de 2023»

Quina visió aporta la Càtedra en relació amb el lideratge?

La Càtedra planteja la necessitat que tenim avui, més que mai, de lideratges amb valors: a les empreses, a les organitzacions, a l’escola, a la política, a la societat... La seva voluntat és ajudar a formular preguntes com ara: «Com s’exerceix el lideratge ètic?» o «Amb quins atributs hem d’impregnar les organitzacions?». I, amb aquestes qüestions damunt de la taula, cal treballar plegats per trobar-hi respostes.

La voluntat de la Càtedra és contribuir a construir un món millor des de les organitzacions, des de les persones que treballen amb altres persones per a un objectiu comú. Vol ser un espai acadèmic, basat en el rigor científic, que no defugi el desenvolupament de pautes pràctiques transferibles al dia a dia.

Quin és el paper de la direcció de la Càtedra, integrada per Pep Guardiola i Manel Estiarte?

La meva vinculació personal amb Pep Guardiola i Manel Estiarte ha facilitat la seva incorporació al projecte en qualitat de directors. Aquesta relació i la bona sintonia, que es va establir ben aviat també amb els seus directors acadèmics, Valentí Martínez i Carlota Riera, han permès dotar-la d’una identitat diferenciada: a partir de la seva trajectòria personal i professional hem bastit un marc conceptual que ens permet parlar de lideratge i de valors des d’un punt de vista molt particular. La seva manera d’afrontar els reptes, de gestionar els conflictes, d’entendre l’èxit i el fracàs, i de gestionar victòries i derrotes ha estat molt inspiradora a l’hora de connectar teoria i pràctica, reflexió acadèmica i pràctica professional.

«La meva vinculació personal amb Pep Guardiola i Manel Estiarte ha facilitat la seva incorporació al projecte en qualitat de directors»

La Càtedra ha desenvolupat el seu propi marc conceptual. Què el fa particular? Quins en són els trets diferencials?

Hem optat per descriure el model de manera gràfica a partir d’una alineació 4-3-3, pròpia del futbol. En aquest terreny de joc imaginari, situem dotze parelles de valors que faciliten un lideratge ètic, enfocat a un propòsit. D’altra banda, la disposició dels valors sobre el camp propicia, també, la identificació de diferents intel·ligències vinculades al lideratge.

Es tracta d’un marc obert, que encara està en desenvolupament, que anirem enriquint, en el futur, amb aportacions de diferents persones i col·lectius.

Quin és el propòsit de la Càtedra?

Més enllà del desplegament teòric, la Càtedra té una clara vocació divulgativa i formativa. La seva intenció és crear les condicions per al sorgiment de noves eines de gestió que promoguin un canvi en les organitzacions per fer-les més conscients del seu impacte en les persones i en l’entorn. És un canvi que ha de ser fruit de la revisió de conceptes i processos vinculats a la ciència del management a la llum de noves maneres de fer que es demostren exitoses en termes de negoci, però també des del punt de vista social.

«Volem crear les condicions per promoure un canvi en les organitzacions que les faci més conscients del seu impacte en les persones i en l’entorn»

A qui s’adreça la Càtedra?

Entenem el lideratge com la capacitat que tenim tots d’influir en el nostre entorn, de modificar-lo. I parlem dels valors com la brúixola que orienta i apunta la direcció d’aquest canvi. Plantejat d’aquesta manera, tots podem ser líders, tots portem dins nostre una llavor de transformació del que ens envolta. Per això, el públic al qual s’adreça la Càtedra és molt transversal, ja sigui en termes d’edat (infants, joves, adults o gent gran), de sexe, d’activitat professional, de nivell de responsabilitat o d’entorn geogràfic.

Òbviament, per a cada tipus de públic, hem pensat estratègies diferents. Per això, impulsem accions formatives per a directius d’organitzacions en paral·lel a esdeveniments de divulgació adreçats a la població en general o també hem obert línies per a la realització del doctorat. La voluntat és que la Càtedra pugui arribar a interpel·lar tothom.

Quins són els àmbits d’actuació de la Càtedra?

La Càtedra ha escollit com a àmbits prioritaris d’actuació la salut, l’empresa, l’educació i l’esport. Els tres primers es corresponen amb les àrees d’especialització del Campus Manresa de la UVic-UCC, en els quals té un bagatge sòlid d’expertesa. El quart, l’esportiu, està estretament vinculat a la decisió d’incorporar Pep Guardiola i Manel Estiarte a la seva direcció, i d’aprofitar el seu coneixement i la seva trajectòria en aquest terreny per traslladar-lo a altres àmbits.

Comparteix: