UManresa impulsa les formacions a mida partint de les necessitats de les empreses

Comparteix:

  • L’Escola de Postgrau d’Empresa d’UManresa ha impulsat els dos darrers cursos el treball conjunt amb les empreses per dissenyar programes a mida que donin resposta a les seves necessitats formatives
  • Les empreses que han optat per les formacions a mida en valoren especialment tant l’ús de la simulació com l’atenció personalitzada
  • UManresa continuarà impulsant aquesta línia formativa que fins ara ha arribat a empreses de diferents sectors i que ha ofert programes adreçats a perfils professionals diversos

Els estudis d’empresa de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ja fa temps que aposten per estrènyer vincles amb les empreses del territori. En el marc d’aquesta estratègia, en els dos darrers cursos, l’equip de l’Escola de Postgrau d’Empresa ha posat l’accent en atendre les necessitats específiques de les empreses dissenyant formacions a mida que donin resposta als requeriments d’aprenentatge específics dels seus professionals. El resultat d’aquesta línia de treball ha tingut una molt bona acollida per part de les empreses, fins al punt que l’Escola de Postgrau ja treballa en el disseny de nous productes formatius innovadors que siguin útils al món de l’empresa.

Empreses de diferents sectors

El curs 2022-2023, UManresa va formar 168 persones que van participar en una dotzena de formacions dissenyades a mida. Algunes de les empreses que han confiat en l’Escola de Postgrau d’Empresa són Uve Solutions, Grup Gamma i Avinent. Dins del llistat de professionals formats en els darrers mesos hi ha membres d’equips d’empreses del sector del comerç detallista, de l’industrial, del sector tecnològic i de la construcció, i aquest curs 2023-2024 s’hi incorporarà una empresa del sector alimentari.

Les empreses que hi han confiat la formació dels seus professionals són de sectors diversos, des del comerç detallista fins a la construcció

Altres elements característics d’aquestes formacions són que s’adrecen a perfils professionals diversos, de diferents categories professionals i de diferents departaments. Els programes formatius s’adapten a totes aquestes característiques i es dissenyen tenint en compte, per exemple, si s’adrecen a personal d’un departament de logística o d’atenció al client, a un equip comercial o si la formació va dirigida a equips directius.

Disseny conjunt de les formacions

La clau de l’èxit d’aquests programes és l’adaptació a les necessitats concretes que planteja cada empresa. De fet, abans de posar en marxa qualsevol formació, els equips de l’Escola de Postgrau i l’empresa defineixen tant el col·lectiu a qui s’adreçarà la formació com quins són els reptes formatius i d’aprenentatge als quals volen donar resposta. A partir d’aquí, es dissenya el programa formatiu, se’n determina la durada que tindrà i es concreta quina metodologia s’utilitzarà per a la formació. L’adaptació dels programes a les necessitats fa que alguns siguin de curta durada —formacions de només dues o tres sessions— o bé que s’allarguin durant mesos.

Alguns exemples de formacions que s’han fet a mida per a les empreses hi han estat programes de desenvolupament directiu, formacions de desenvolupament de gestió d’equips i de lideratge, i formacions per entrenar i millorar habilitats pel que fa a l’atenció al client, per millorar la comunicació i la influència en els altres, i sessions d’autoconeixement i eficàcia personal.

La clau de l’èxit d’aquests programes formatius a mida és el treball conjunt entre universitat i empreses per definir els objectius d’aprenentatge per dissenyar una formació que hi doni resposta

Segons Carla Martí, responsable de Projectes de Formació Contínua en Empresa d’UManresa, treballar d’aquesta manera en el disseny dels programes «requereix un nivell d’implicació en el disseny i l’execució que és molt més alt i que afecta tant l’equip universitari que el dissenya com l’empresa».

Formació amb valor afegit

Aquesta manera de treballar conjunta per dissenyar formacions a mida és un dels aspectes més ben valorats per les empreses que han apostat per l’Escola de Postgrau d’Empresa. Dos aspectes més que posen sobre la taula a l’hora de destacar el valor afegit que els aporta aquesta opció són l’ús de la metodologia de la simulació i el treball per aprofundir en l’autoconeixement personal. Ambdós aspectes estan introduïts de manera transversal en totes les formacions que imparteix UManresa i que s’empren en la formació de professionals de les empreses.

Pel que fa a la metodologia de la simulació, s’utilitza per desenvolupar i entrenar habilitats i competències de forma pràctica i immersiva, en entorns molt propers a la realitat, però segurs i controlats. La simulació posa les persones en situacions límit o d’estrès com les que es poden viure en el dia a dia i permet fer-ne una avaluació posterior per treure’n aprenentatges, que sempre són més ben adquirits si són resultat d’una experiència vivencial. En el cas de les formacions a mida, es poden recrear situacions específiques del dia a dia dels professionals per entrenar aquestes habilitats.

Pel que fa a l’autoconeixement, UManresa aposta pel treball de la intel·ligència emocional perquè tots els professionals es coneguin, sàpiguen identificar les altres persones i aprenguin a treballar habilitats comunicatives que són bàsiques en la gestió d’equips.

Empreses satisfetes

Una de les empreses que ha confiat en els programes in company d’UManresa és l’empresa del sector de la construcció i reformes especialitzada en banys Grup Gamma. En el seu cas, conjuntament amb l’Escola de Postgrau, va apostar per una formació sobre gestió d’equips adreçada als encarregats de logística. L’objectiu que va plantejar l’empresa a UManresa va ser fer prendre consciència als professionals de la importància de la gestió de persones i dels equips de treball, i dotar-los d’eines aplicables per desenvolupar-se com a líders. A partir d’aquesta petició, l’empresa i UManresa van dissenyar una formació que va incloure aspectes sobre autoconeixement, millora de la comunicació i l’assertivitat, i treball de gestió de conflictes des de la intel·ligència emocional.

En el cas d’aquesta empresa, la proximitat geogràfica amb la Universitat i la relació prèvia com a empresa del programa Prèmium van ser dos dels elements que van pesar a l’hora d’encarregar la formació a l’Escola de Postgrau. No obstant això, el que va ser determinant en la decisió va ser «l’interès i l’esforç que ha fet la Universitat per conèixer les necessitats de l’empresa i per dissenyar un programa formatiu que hi donés resposta», ha explicat la cap de Recursos Humans del Grup Gamma, Dolors Peralba. Peralba afirma que «ha estat espectacular com UManresa ha integrat les nostres necessitats de formació». El cap de logística de l’empresa, Gabriel Jiménez, un dels participants en el programa, ha coincidit amb Peralba i ha destacat el bon enfocament de la formació. Segons Jiménez, la formació «ens ha ajudat a conèixer-nos i a saber identificar l’energia de la resta de l’equip per millorar la interactuació entre nosaltres. Ara estem més ben preparats per comunicar-nos entre nosaltres, per resoldre conflictes i per gestionar l’estrès derivat del dia a dia, cosa que no sempre és fàcil». Pel que fa a la metodologia utilitzada, Grup Gamma ha valorat especialment l’ús de la simulació per posar en pràctica els aprenentatges.

Grup Gamma és una de les empreses que, com a resultat d’aquesta primera experiència, ha decidit continuar treballant amb UManresa. El programa que posaran en marxa pròximament servirà per treballar la cohesió d’equip del conjunt de la plantilla de l’empresa.

Les empreses que hi han confiat la seva formació valoren l’adaptació de la Universitat a les seves necessitats i l’ús de la metodologia de la simulació

Avinent és una altra de les empreses que ha apostat per la formació a mida de l’Escola de Postgrau d’Empresa. En aquest cas es va impartir un programa formatiu adaptat a les necessitats de les deu persones que gestionen un equip comercial d’Avinent. L’objectiu de la formació era que els responsables comercials de l’empresa prenguessin consciència de la gestió integral del negoci en la seva àrea, tant pel que fa al lideratge com a la gestió d’equips.

Durant la formació, que es va desenvolupar en diferents sessions al llarg de quatre mesos, es va treballar la importància de la gestió de persones i d’equips; la comunicació assertiva i el reconeixement de les persones que formen part dels equips, així com l’ús de la intel·ligència emocional per resoldre conflictes. La formació va utilitzar la metodologia de la simulació amb l’objectiu de consolidar i desenvolupar competències que han de tenir els professionals en l’exercici de la seva funció.

El programa, titulat Human Skills per al Lideratge i Gestió d’Equips, ha servit perquè aquests professionals aprenguin a mirar els equips i les persones que els integren des d’una altra perspectiva. Segons el director de Vendes Internacionals de l’empresa, Xavier Boadas, el programa «ha estat molt interessant. Hi hem treballat tasques que estem acostumats a fer, però que ara podem mirar-nos des d’una altra perspectiva. Hi hem après tant tècniques com el reconeixement d’actituds de comunicació que tenim amb els nostres equips». Boadas destaca la part de comunicació que s’ha treballat durant la formació. En aquest sentit, afirma que ha estat molt útil per aprendre a «saber-nos explicar, saber escoltar i entendre les necessitats dels nostres equips».

Consultoria estratègica

Una altra de les línies de treball per estrènyer la relació entre universitat i empresa és la tasca de consultoria estratègica. Aquest és un servei que proporciona una orientació experta per ajudar les organitzacions a desenvolupar i executar plans estratègics que impulsin el seu èxit empresarial a llarg termini.

Durant el procés de consultoria estratègica es treballa a partir de les necessitats de l’empresa, com podrien ser l'anàlisi de costos, l'optimització de processos de la companyia o, per exemple, la definició de l'estructura organitzativa. UManresa també ofereix assessorament en la implementació de l’estratègia, i en l’establiment i el seguiment d’indicadors per avaluar-ne els resultats.

Estudis arrelats al territori

La connexió universitat – empresa forma part de les línies estratègiques de la Facultat de Ciències Socials. El degà de la Facultat, Marc Bernadich, considera que col·laborar de manera estreta pot contribuir que «el teixit empresarial es beneficiï del coneixement universitari i viceversa. Volem ajudar les empreses a impulsar i fer créixer el seu talent professional. Per això, part dels nostres esforços els dedicarem a identificar conjuntament noves necessitats formatives per donar-hi resposta des del coneixement acadèmic».

Aquesta no és l’única línia de treball en el marc d’aquesta aposta estratègica. El programa Prèmium dels estudis d’Empresa, que té 42 empreses adherides, n’és un exemple. També ho és la col·laboració de professionals i directius d’empreses en la formació dels futurs graduats en Administració i Direcció d’Empreses, que facilita l’estudi de casos o proposa lectures interessants per al seu desenvolupament com a futurs professionals del món de l’empresa.

Comparteix: