Acompanyar l’estudiant en una universitat inclusiva

Comparteix:

  • El Servei de Suport a l’Estudiant ofereix atenció psicològica i de teràpia ocupacional individualitzada a estudiants amb dificultats emocionals, psicològiques, personals, socials i acadèmiques, o amb diversitat funcional
  • El curs 2022-2023 la UVic-UCC va atendre prop de 300 peticions d’estudiants que demanaven algun tipus de suport o acompanyament per fer front als desafiaments de l’etapa universitària

Per a molts joves, la transició cap a l’etapa universitària pot generar nivells significatius d’estrès i de pressió, i més en un context global en què els problemes i reptes de salut mental són a l’ordre del dia i en què el concepte de diversitat funcional també es troba al centre del debat sobre la inclusió. Abordar les necessitats esdevingudes en aquest context, i fer-ho des de la realitat individual de cada persona, és fonamental per garantir que els estudiants rendeixin el seu màxim potencial i tinguin la millor experiència universitària possible. I és que el dret a accedir a l’educació no s’acaba, sinó que tot just comença, quan l’estudiant arriba al centre formatiu.

Això vol dir promoure un entorn inclusiu i posar a l’abast dels estudiants que ho necessitin eines, recursos i plans d’acció adaptats a les seves necessitats específiques. I és el que fa la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) a través del seus serveis de suport a l’estudiant, que ofereixen atenció psicològica i de teràpia ocupacional individualitzada, i acompanyen l’estudiant en qualsevol dificultat emocional, psicològica, personal, social o acadèmica que pateixi. També presten suport als estudiants amb diversitat funcional. Aquest enfocament contribueix a assolir el seu potencial acadèmic, al mateix temps que fomenta una cultura de diversitat i d’igualtat d'oportunitats dins dels diferents campus de la Universitat.

Aquest enfocament contribueix a assolir el potencial acadèmic de l’estudiant, al mateix temps que fomenta una cultura de diversitat i d’igualtat d’oportunitats

Marta Guimerà, responsable del Servei de Suport a l’Estudiant del Campus UVic, explica que els motius dels estudiants per recórrer al servei són diversos: «Atenem qualsevol mena de dificultat, i tant donem resposta als estudiants com a altres membres de la comunitat, principalment professorat, amb qui mantenim una coordinació molt estreta perquè ens demanen pautes i consells d’actuació davant diferents situacions que poden detectar a classe».

El pes de la salut mental en el procés d’aprenentatge

Els problemes de salut mental han tingut molt protagonisme en els darrers anys i això ha comportat un procés de desestigmatització que ajuda a visibilitzar-los i, alhora, normalitza el fet de buscar ajuda per afrontar-los. Una de les conseqüències ha estat que, cada vegada més, els centres educatius formen els estudiants en tècniques, àmbits i recursos per afrontar dificultats personals i socials o per gestionar les emocions, i que adapten diferents aspectes del seu dia a dia a aquesta nova realitat.

Aquesta atenció es duu a terme de manera individualitzada, tenint en compte les necessitats específiques de cada persona, i a partir de diferents metodologies i recursos. El punt de partida són les sessions que es fan entre el professional i l’estudiant, que acostumen a derivar en un acompanyament a través de més sessions. La Universitat també posa a disposició de l’estudiantat l’opció de consultar una psicòloga, que els orienta i, en cas necessari, els deriva a professionals externs. En casos concrets, s’elabora el Pla de suport personalitzat, treballat a partir d’un diagnòstic, que permet adaptar elements com, per exemple, el fet de poder sortir de classe quan calgui en casos d’ansietat.

En casos concrets s’elabora el Pla de suport personalitzat, treballat a partir d’un diagnòstic, que permet adaptar elements com, per exemple, el fet de poder sortir de classe quan calgui en casos d’ansietat

Adaptant els espais a les persones

L’acompanyament del Servei de Suport a l’Estudiant també s’adreça a aquelles persones que necessiten adaptacions físiques dels espais per poder desenvolupar-se amb facilitat en l’entorn de la Universitat; per exemple, fent ús de materials, com ara taules o teclats adaptats. Aida Fernández és terapeuta ocupacional i dona suport a estudiants amb alguna discapacitat reconeguda, que passen per processos de malaltia i que, en definitiva, necessiten alguna d’aquestes adaptacions. Al costat del Servei de Suport a l’Estudiant, altres serveis, com el SIRIUS de la UVic, centre de referència territorial que promou l'autonomia personal i la millora de l'accessibilitat, i que afavoreix la integració social de les persones amb diversitat funcional de totes les edats, treballen per aconseguir el material adaptat necessari.

Atenció a l’organització

Una altra demanda recurrent és, segons explica Aida Fernández, la de molts estudiants que acudeixen al servei perquè «els costa compaginar els estudis, la feina i el temps de lleure, i les seves necessitats de socialització queden incompletes». Aquestes problemàtiques, que en alguns casos també poden ser conseqüència de trastorns de l’atenció, poden portar a la desmotivació dels estudiants i a la frustració en els estudis. És per això que «en aquests casos es fa un acompanyament per ajudar-los a l’organització, a través d’horaris i objectius per complir», assenyala Fernández. Per mitjà d’aquest suport, que normalment es fa establint una sèrie d’objectius a curt termini i el seguiment que l’estudiant cregui oportú, s’aconsegueix una millora en el procés d’aprenentatge.

«Molts estudiants acudeixen al servei perquè els costa compaginar els estudis, la feina i el temps lliure, i les seves necessitats de socialització queden incompletes»

Una demanda recurrent

Durant el curs 2022-2023, el Servei de Suport a l’Estudiant dels campus UVic i UMedicina va atendre més de 200 peticions d’estudiants. Els serveis d’UManresa, a més d’oferir tutories individuals amb els seus estudiants, van rebre 30 peticions. I UElisava, que també ofereix un servei de tutoria individual per a cada estudiant, va rebre 27 peticions d’atenció psicològica. La tendència es manté aquest curs, ja que en el moment de la redacció d’aquest reportatge, als campus UVic i UMedicina ja s’havien atès 149 persones, a UManresa s’havien rebut 17 peticions i a UElisava 16 alumnes havien acudit al Servei d’Atenció Psicològica, si bé és cert que és a principis de l’any acadèmic quan es registra el gruix més important de peticions. El nombre de visites i peticions rebudes evidencia la necessitat d’oferir aquest tipus de servei i atenció als estudiants per tal que puguin finalitzar amb èxit la seva etapa educativa a la Universitat.

Testimoni

Testimoni:

«Em trobo en un punt molt important de la meva carrera acadèmica i, tot i que estic fent coses que m’agraden, no em sento bé anímicament i tinc problemes d’autoestima que m’han portat a buscar ajuda professional». Aquest és el testimoni d’un estudiant del Campus UVic que romandrà en l’anonimat i que a principis d’aquest curs va acudir, per primera vegada, al Servei de Suport a l’Estudiant del Campus UVic.

Després de contactar-hi a través del formulari del campus virtual, va fer una primera sessió en la qual va poder explicar els seus problemes. Aquesta trobada va ser el punt de partida per a la creació d’un espai on «poder exposar els problemes i, alhora, trobar eines per poder-hi fer front». Explica que «la psicòloga m’ajudava, però alhora em feia veure que era jo qui havia de fer la feina de superar els obstacles». I conclou, «em va ajudar a agafar perspectiva amb alguns problemes personals i així vaig poder canviar algunes actituds o, si més no, identificar-les per poder-les afrontar».

«La psicòloga m’ajudava, però alhora em feia veure que era jo qui havia de fer la feina de superar els obstacles»

Campus UVic

Campus UVic

Als campus UVic i UMedicina l’estudiant accedeix al Servei de Suport a l’Estudiant a través del web, del correu electrònic suport.estudiant@uvic.cat o del WhatsApp al telèfon +34 646 94 10 26. Un cop iniciada la consulta, el servei resol els dubtes de l’estudiant i el redirigeix al formulari que li permetrà demanar una cita. Es tracta de sessions confidencials i gratuïtes, fins a un màxim de quatre per curs acadèmic, en les quals una professional del servei abordarà amb l’estudiant els temes que el preocupin, li oferirà els recursos que necessita i també la possibilitat de fer-li un seguiment, si així ho desitja.

En aquest procés, si és necessari, es desenvoluparà un pla de suport individualitzat, i es treballarà de manera col·laborativa amb l’estudiant per millorar el seu benestar i rendiment acadèmic. Disposar d’un diagnòstic previ facilita el treball del Servei i obre la porta a accedir a determinades formes d'ajuda i d’atenció. Aquest curs, a més, el Servei impulsarà, com a novetat, formacions dirigides a estudiants per tal que aprenguin tècniques d’estudi, treballin temes com la gestió de les emocions o la construcció d’una bona autoestima, o reflexionin al voltant de qüestions com el suïcidi. També s’oferiran formacions dirigides a personal PDI i PAS sobre acompanyament en el benestar de l’alumnat i una segona d’atenció a les necessitats educatives especials a l’aula.

Campus UManresa

L’accés al Programa de suport a l’estudiant (PSE) es fa a través del web, on hi ha els correus de contacte i les indicacions per accedir als diferents serveis. El Vicerectorat del Campus Manresa coordina i supervisa el PSE, que es divideix en tres serveis diferents amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats d'aprenentatge, diversitats funcionals i aspectes psicològics que puguin afectar l’estudiant del Campus. Aquests són el Pla d’acció tutorial (PAT), que «ofereix tutories, individuals o de forma grupal, per donar consell, informació o orientació sobre tot allò relacionat amb l’àmbit acadèmic», explica Jordi Conca, adjunt al Vicerectorat; el Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Diversitat Funcional (SAEDF), que dona «suport específic derivat de les condicions de diversitat funcional i/o de trastorns d’aprenentatge» i que parteix d’un procés de validació individualitzat de les necessitats, i el Servei d’Atenció Psicològica a l’Estudiant (SAPE), que es duu a terme mitjançant l’atenció individualitzada, amb tres visites gratuïtes i les ‘trobades per compartir’, en què diferents estudiants es reuneixen per tal de posar en comú neguits o necessitats.

Campus UManresa
Campus UMedicina

Campus UMedicina

La Facultat de Medicina ofereix un programa de suport a l’estudiant per tal de proporcionar acompanyament acadèmic i emocional a l’alumnat. Aquest programa, que se centra en l’orientació pedagògica per analitzar possibles mancances en la gestió i l’organització del treball, té com a element central la tutorització de l’alumnat. Els estudiants poden demanar informació a través del correu suport.estudiant@umedicina.cat. D’altra banda, la Facultat de Medicina també comparteix el Servei de Suport a l’Estudiant del Campus UVic, al qual els seus estudiants també tenen accés per tal de resoldre els problemes i les necessitats derivats de l’estudi que els puguin sorgir.

Campus Barcelona. UElisava

En el cas de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava, els estudiants tenen a l’abast un servei d'atenció personal de tutors individuals. Més en concret, cada alumne té un tutor que l'acompanya al llarg dels 4 anys de la seva carrera i amb qui fa una trobada inicial, en la qual s’identifiquen possibles necessitats i es determina fins a quin punt vol, pot i ha de rebre ajuda per part del centre. Els estudiants que presenten dificultats tenen, llavors, un seguiment per part de l’equip de coordinació acadèmica i de la responsable de Benestar. Alhora, cada alumne té un coordinador referent en qüestions acadèmiques, amb qui també pot contactar si necessita suport o orientació. Finalment, es facilita l'accés a una psicòloga per a sessions confidencials, si és necessari un reforç emocional. «Tot això busca garantir el benestar dels estudiants perquè, alhora, puguin tenir èxit acadèmic», explica Maria Rosario Hernández, cap d’àrea de Qualitat de la Secretaria Tècnica, responsable de Benestar i agent d’Igualtat a Elisava.

Campus Barcelona. UElisava

Comparteix: