Acompanyament de l’estudiant de Medicina més enllà de la docència

Comparteix:

  • Aquest curs 2021-2022 la Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha posat en marxa el Programa de Suport a l’Estudiant (PSE), que proporciona un acompanyament acadèmic i emocional a l’alumnat que ho necessita
  • El suport es vehicula mitjançant unes tutories personalitzades on s’analitzen possibles mancances en la gestió i organització del treball, en les tècniques d’estudi o en l’adaptació a la metodologia docent

Soc prou bona estudiant per cursar el grau en Medicina? Què passarà si no aprovo les assignatures? Superaré amb èxit l’examen MIR (Metges Interns Residents) quan arribi el moment? Aquestes preguntes, sovint sorgides d’una angoixa injustificada però alhora ben naturals, se les planteja tot l’estudiantat del grau en Medicina de la UVic-UCC en un moment o altre. Per accedir a aquests estudis, l’alumnat ha d’obtenir unes notes molt altes en les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), que oscil·len entre un 12 i un 14. El grau té una durada de sis anys, amb un cicle bàsic de dos anys i un de clínic de quatre anys, molt intensiu en pràctiques. A més a més, l’obligatorietat de fer l’examen MIR després de graduar-se per obtenir una especialitat també condiciona la competitivitat dels alumnes, motiu pel qual l’any passat la Facultat va iniciar el Programa de Preparació del MIR.

Davant d’aquesta realitat i per fer un pas més en l’acompanyament a l’alumnat que ja fan el professorat, els coordinadors d’assignatura i de cicle i els caps d’estudis, aquest curs 2021-2022 la Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha posat en marxa el seu propi Programa de Suport a l’Estudiant (PSE). El seu objectiu és atendre les necessitats de qualsevol tipus, sobretot acadèmiques i emocionals, que poden sorgir mentre es cursa el grau en Medicina, altament exigent. Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina, explica que “la creativitat per a nous mètodes educatius, la innovació docent i avaluadora, el rigor en els plantejaments organitzatius, el respecte mutu, la confiança en els objectius i la inquietud per generar coneixement han estat valors que han acompanyat els avenços experimentats per la facultat des de la seva creació, ara fa cinc cursos”.

Contribuir a millorar el rendiment acadèmic

El Programa de Suport a l’Estudiant té com a element central la tutorització de l’alumnat. Aquesta consisteix en identificar les necessitats de cada estudiant i oferir-li una ajuda personalitzada, que majoritàriament és en l’esfera acadèmica, per contribuir a millorar el seu rendiment, mitjançant un assessorament sobre la metodologia i planificació de l’estudi, la gestió del temps, etc. Tots els alumnes de Medicina de cicle clínic, és a dir a partir de tercer curs, tenen assignat, d’entre el cos docent de la facultat, un tutor de pràctiques que fa alhora de tutor i mentor si l’estudiant i l’equip del PSE ho consideren oportú. Els alumnes de primer i segon curs, és a dir de cicle bàsic, també tenen assignat un tutor, si ho requereixen, que els farà un seguiment fins al traspàs al tutor de tercer.

El programa de Medicina s’engloba en el de suport a l’estudiantat de la UVic-UCC i l’adapta a les seves necessitats específiques, partint del concepte d’universitat inclusiva que té cura de l’alumnat posant a la seva disposició mesures que en garanteixin el benestar. Qualsevol estudiant que vulgui informar-se sobre aquest programa o participar-hi pot enviar un correu a suport.estudiant@umedicina.cat.

Un acompanyament integral

Quan la persona ho requereix, el Programa de Suport a l’Estudiant de Medicina la deriva a serveis especialitzats com ara el SAEDF, Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Diversitat Funcional de la UVic-UCC. En aquests casos s’atenen de forma adequada la discapacitat, la diversitat funcional i els trastorns d’aprenentatge que puguin existir. També es poden derivar alumnes a serveis especialitzats ja existents a la Universitat de suport psicològic o pedagògic específics.

La novetat d’enguany és el servei de suport emocional i psicològic que en cas de Medicina es presta amb el programa pilot per a estudiants del grau amb la Fundació Galatea, que té 20 anys d’experiència en atenció de la salut mental dels metges i, posteriorment, d’altres professionals sanitaris i socials. “Comencem un programa específic per a estudiants de Medicina que consisteix a fer un diagnòstic precoç de les alertes de trastorns emocionals, psicològics o psiquiàtrics que puguin tenir, i fer-los seguiment amb els recursos de la xarxa de salut mental ordinaris”, explica Marina Geli, directora general de la Facultat de Medicina. “Amb aquest programa volem fer un acompanyament integral als estudiants que ho requereixin per millorar el seu recorregut acadèmic i integral”, subratlla Geli. La Fundació Galatea posa en marxa el programa a la UVic-UCC juntament amb les Facultats de Medicina de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.

«Reunir-nos amb l’estudiant i assessorar-lo de forma personalitzada li proporciona un benefici acadèmic i emocional»

Entrevista

Cristina Cruz i Irene Veganzones són les coordinadores del Programa de Suport a l’Estudiant de la Facultat de Medicina, per a l’alumnat de cicle bàsic (1r i 2n curs) i de cicle clínic (3r, 4t i 5è) respectivament. Ens expliquen per què es va optar per posar en marxa el programa i de quina manera s’ajuda als estudiants.

Fins ara no existia cap recurs d’aquest tipus a la Facultat de Medicina?

CC: No existia cap programa específicament dissenyat com és el PSE-Medicina que nosaltres coordinem. Sí que l’equip docent ha atès sempre les necessitats dels estudiants, sobretot de tipus acadèmic, a demanda i ja des del primer curs del cicle bàsic.

IV: Respecte als estudiants de cicle clínic, quan arriben a tercer se’ls assigna un tutor/a que els fa un seguiment personalitzat, no només de la seva estada en les pràctiques clíniques sinó també en el seu desenvolupament acadèmic al llarg dels cursos. L’any passat també es va posar en marxa el programa de preparació per al MIR en el qual, a partir de tercer, es treballa específicament la tècnica d’examen tipus PEM (Preguntes d’Elecció Múltiple) en format de seminari.

Quines necessitats es detecten que derivin en la creació del PSE?

CC i IV: L’equip docent vam detectar que una part dels estudiants de primer i segon curs troben dificultats per adaptar-se a la metodologia docent del grau en Medicina, per desenvolupar bones tècniques d’estudi i per potenciar l’aprenentatge. En alguns casos, aquesta situació generava cert desànim, i fins i tot dubtes vocacionals i baix rendiment acadèmic, que augmentava encara més la frustració. Alhora, vam constatar el benefici tant acadèmic com emocional derivat de reunir-nos amb l’estudiant i assessorar-lo de manera personalitzada.

Quins són els motius de consulta o els problemes més freqüents amb què es troba l’alumnat?

CC: A primer i segon, el més freqüent és que l’estudiant ens traslladi la seva preocupació per superar les assignatures, la sensació de frustració si no supera els exàmens, i la necessitat de millora en la gestió del temps i en la qualitat de l’estudi.

IV: Al cicle clínic ajudem sobretot en la planificació de les assignatures als estudiants que en tenen per recuperar de cursos anteriors o bé que s’incorporen d’altres universitats. També ajudem aquells que han de compaginar els estudis amb altres obligacions i que, per tant, han de reorganitzar-se el pla de treball. Tot i així, la majoria de consultes són d’alumnes que senten que no obtenen el resultat esperat pel temps que inverteixen estudiant.

Un cop feta l’anàlisi de les possibles causes d’aquest baix rendiment, detectem els errors existents, que poden trobar-se, per exemple, en l’organització i priorització del temari, la qualitat del material d’estudi, les tècniques d’estudi o la tècnica d’examen. Habitualment no detectem manca d’interès ni situacions en les quals calgui invertir més hores de dedicació, ja que l’estudiant de Medicina sol ser molt compromès.

Per què creieu que s’angoixen o s’estressen els estudiants?

CC: Els canvis són fonts potencials d’angoixa. En aquest sentit, l’arribada de l’estudiant a la universitat suposa un canvi tant en la metodologia docent com en el grau d’exigència dels estudis. En alguns casos s’hi poden afegir altres canvis, com ara de residència o d’idioma. L’estudiant necessita temps per fer l’adaptació, tant pel que fa a l’organització del temps com pel que fa a les seves tècniques d’estudi.

IV: El sistema d’avaluació també és totalment nou per a ells. Els exàmens són més llargs i complexes respecte al que estaven acostumats. S’hi afegeix el fet que solen ser estudiants brillants i no és fàcil mantenir el nivell de les notes de Batxillerat, i això pot produir frustració i angoixa. Al cicle clínic ja estan més habituats a la metodologia i als exàmens, però no és infreqüent que en algun moment o altre notin el desgast i els costi mantenir el nivell d’exigència i resultats. A més, en els cursos superiors han de conviure també amb la pressió de la proximitat de l’examen del MIR, determinant per al seu futur professional.

Com es fan aquestes tutories?

CC i IV: En les tutories individuals, en una primera entrevista, presencial o virtual, es parla de la situació i després de valorar-la s’estableix el pla personalitzat. Per tant, és variable segons el que necessiti l’alumne i sempre fomenta el seu desenvolupament i autosuficiència.

Al cicle clínic se solen programar tutories grupals després dels exàmens per revisar com ha anat l’organització de l’estudi de l’assignatura i l’examen en si mateix. Si en aquella tutoria grupal es detecten necessitats particulars s’acorden les tutories individuals que es requereixin.

Ja han utilitzat el PSE

“Vaig acudir al PSE-Medicina perquè l’any passat el curs se’m va fer una muntanya. M’acabava de traslladar d’una altra universitat i em va costar molt adaptar-me al programa docent de la facultat, que per a mi era ben nou. No sabia com enfrontar-me als exàmens i per molt que estudiés, no em sentia preparada per fer-los. El programa em va ajudar a intentar nous mètodes d’estudi i arran d’això n’he anat provant. Tot i que encara estic intentant trobar el que és ideal per a mi, ja he millorat molt a l’hora d’estudiar.”

Estudiant que cursava 2n quan va fer les tutories

“Volia millorar el meu expedient acadèmic, sobretot de cara al MIR, per poder tenir accés a la plaça que desitjo. No sabia en què fallava que feia que no aconseguís millors qualificacions: si era el mètode d’estudi, la forma de respondre l’examen, etc. El programa em va ajudar a saber que el meu mètode d’estudi estava bé i que amb petites modificacions podia millorar, per exemple, fent-me jo els apunts i focalitzant-me en allò important en comptes d’utilitzar els de la comissió d’apunts, ja que canvien molt en funció de la persona que els faci. Recomano el programa completament.”

Patrícia Sainz, estudiant de 5è

“Quan feia l’estada de pràctiques el meu tutor em va comentar que amb l’ajuda de l’equip podria gestionar i planificar el curs per obtenir els millors resultats i sentir-me millor amb el que feia. El meu principal problema estava relacionat amb el solapament d’assignatures, respondre els exàmens, prioritzar i dividir el temari, adaptar-me a problemes de fora de la facultat... El PSE-Medicina em va ajudar a veure les coses des d’un altre punt de vista, em va donar consells i em va permetre adquirir experiència personal. Vaig rebre un tracte molt personal i amb molta implicació per part de l’equip. He canviat la meva rutina diària d’estudi i la manera d’afrontar els exàmens, però el procés continua cada dia. De fet, a dia d’avui em continua sent molt útil.”

Estudiant de 5è

“Actualment, per circumstàncies personals i laborals, disposo de poc temps d’estudi, cosa que sempre ha repercutit en els resultats dels exàmens. Necessitava ajuda per enfocar l’organització i l’eficàcia en l’estudi de les matèries i també em calia millorar la meva tècnica a l’hora de realitzar els exàmens PEM, tipus test. El programa em va ajudar a perfeccionar la meva tècnica en els exàmens i en l’organització i optimització del temps en aquelles coses que són més importants en l’estudi. Em vaig assabentar del programa pel meu tutor i sens dubte el recomanaria.”

Estudiant de 5è

Comparteix: